Fakta om regler for elsparkesykler

- Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.- Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.- Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.- I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.- Sykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.- Det er ikke lov å bruke elsparkesykkel i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.- Det er ingen aldersgrense på elsparkesykler, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.Kilder: regjeringen.no, Dinside.no