Norwegian ber kreditorene om utsettelse av gjeldsforfall. Sissener er «meget skeptisk»

Hedgefondet Sissener Canopus er blant de største obligasjonseierne i Norwegian. Men å bli tilbudt pant i landingsrettigheter holder ikke for å få betalingsutsettelse hos Sissener.

HIT MED PENGA: Forvalter Jan Petter Sissener uttalte tidligere denne uken at han ville ha betenkningstid frem til fredag.  Foto: Foto: Eivind Yggeseth
Luftfart

To av Norwegians obligasjonslån forfaller allerede til jul og neste år. De er på nær 3,5 milliarder kroner, og har blitt en hodepine for flyselskapet. 

Senest mandag ba fungerende konsernsjef Geir Karlsen obligasjonseierne om å få mer enn to års betalingsutsettelse på disse lånene.

For å sikre at obligasjonseierne ville godta forslaget skulle obligasjonene gå fra å være usikret til å bli sikret med attraktive avgang- og landingsrettigheter på Gatwick Airport i London.

Får trolig nei i fleisen

Sissener Canopus er en av de største obligasjonseierne i NAS07, obligasjonen som har forfall allerede i desember. Forfallet er på 250 millioner euro, men forvalterne i Sissener-fondet er klar på at pantsetting ikke er nok for å få betalingsutsettelse:

– Vi er ganske skeptiske, for å si det forsiktig, sier Philippe Sissener til Finansavisen, som er ansvarlig for obligasjonene hos forvaltningsselskapet Sissener.

I en tidligere utgave av denne artikkelen uttalte far og sønn Sissener at de ville si nei til Norwegians forslag. Nå presiserer de at denne beskjeden sannsynligvis skal konkluderes i ettermiddag, onsdag. 

Norwegian har gitt obligasjonseierne frist til mandag 16. september. 

Hvem eier en slot?

Far og sønn Sissener og resten av deres team har siden mandag forsøkt å forstå hva denne utsettelsen innebærer, og hvordan obligasjonseierne vil kunne realisere et pant i «slots» på Gatwick.

SKEPTISK: Forvalter Philippe Sissener. Foto: Linkedin

– Det er komplekst å forstå hvordan vi skal få realisert pantet, det er helt sikkert, sier forvalteren.

Lønnsomhet først

Han er klar på at problemet til Norwegian stikker dypere enn bare forfallene på obligasjonslånene:

– Selskapet er feil finansiert og de lider overalt. Norwegian betaler for høye rentekostnader og leasingkostnader, sier han, og fortsetter:

– Balansen er strukket maksimalt og hemmer også selskapet i form av at andre finansieringsløsninger blir utilgjengelige. Innløserne til kredittkortselskapene har strupet igjen kredittlinjene sine, og det er kritisk, sier Sissener.

Fondet Sissener Canupos har ifølge en oversikt en post i obligasjonen tilsvarende 18,1 millioner euro, omtrent 180 millioner norske kroner. Fondet er med det en av den største, kjente eieren av obligasjonslånet.

Sissener er helt klar på hva selskapet bør gjøre for å få en bedre kapitalstruktur:

– Enten en emisjon, gjeldskonvertering eller begge deler, sier Sissener.

Nyheter
Luftfart
Børs