Pareto Securities finner aksjonærverdier for 12 milliarder kroner i Norwegian

12 MILLIARDER: Aksjonærverdiene i Norwegian er 12 milliarder kroner, ifølge snalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities. Foto: Ivan Kverme

Sivertsen tar ned kursmålet, men Pareto-analytikeren finner verdier tilsvarende 85 kroner per aksje i det gjeldstyngede flyselskapet.

Onsdag er meglerhuset Pareto Securities ute med en oppdatering på Norwegian.

Pareto skriver at trafikkoppdateringen i forrige uke og det operasjonelle fortsetter å peke i riktig retning for flyselskapet. Men ugunstig utvikling i valutamarkedet (sterkere dollar), samt noe svakere kapasitetsvekst, gjør at estimatene justeres ned.

Meglerhuset forventer at Norwegian vil legge frem et resultat fra driften på 108 millioner kroner for inneværende år (minus 557 millioner kroner justert), ned fra fra 1,28 milliarder kroner (608 millioner kroner justert). Justert ebitdar forventes å komme inn på 6,03 milliarder kroner for inneværende år, helt i lavenden av selskapets egen guiding på 6-7 milliarder kroner.

Etter Paretos estimater, vil selskapet være nede i 1,5 milliard kroner i bokført egenkapital i løpet av første kvartal 2020. På grunn av en obligasjonsbetingelse som krever minimum 1,5 milliard kroner i balanseført egenkapital, er handlingsrommet, og sikkerhetsmarginen, fraværende for flyselskapet.

NAV ~ 12 milliarder kroner

Kenneth Sivertsen, som for øvrig utøver forbilledlig transparens i sine analyser, finner aksjonærverdier - verdijustert egenkapital (NAV) - på 12 milliarder norske kroner i Norwegian, tilsvarende 85 kroner per aksje. Med torsdagens verdsettelse i markedet på 4,6 milliarder, tilsvarende 34 kroner per aksje, handles Norwegian-aksjen, ifølge Sivertsen, med en rabatt på verdijustert egenkapital tilsvarende 62 prosent.

Pareto-analytikeren verdsetter den eksisterende flyflåten til 30 milliarder kroner, og de 185 flyene i bestilling estimeres til å være in the money med 2,0 millioner dollar per fly. Totalt ser Sivertsen bruttoverdier på 46,6 milliarder kroner i Norwegian, som minus nettogjelden beløper seg til snaue 12 milliarder kroner til aksjonærene.

Pareto velger å ta ned kursmålet for Norwegian til 60 kroner per aksje, noe som reflekterer den verdijusterte egenkapitalen eksklusive den overskytende markedsverdien av flybestillingene.

Meglerhuset mener at den nye og effektive flyparken gir solid verdistøtte, og at verdien på flyflåten kan benyttes til å redusere gjeldsgraden eller generere sterk inntjening om selskapet evner å nå målene sine.

En ESG-vinner

KLM har den siste tiden markedsført seg på en noe spesiell måte der de spør kundene, på mail, om møtevirksomhet må skje ansikt til ansikt, eller om andre reisealternativer, som tog og buss, er mulig.

ESG-fokuset er stort blant passasjerene, ref flyskam, og det har blitt viktig for bransjeaktørene å vise engasjement.

Norwegian, med en alder på flåten på under fire år, har blant de mest moderne og drivstoff-gjerrige flyflåtene i bransjen. Ifølge Pareto er det kun WIZZ Air som har lavere påvirkning på kilma og miljø enn Norwegian av de større aktørene.

Med et CO2-utslipp 20 prosent lavere enn peers per setekilometer, tror Pareto at en eventuell regulering av bransjen, som meglerforetaket mener er sannsynlig og en aktuell risiko, burde slå bedre ut for Norwegian enn for gjennomsnittet.