Slik ble betingelsene på Norwegians konvertible obligasjon

Etter den akselererte bokbyggingsprosessen ble renten på Norwegians nye konvertible obligasjon 6,375 prosent p.a.

HENTER 2,5 MILLIARDER: Norwegian fikk overtegning både for den rettede aksjeemisjonen og utstedelsen av et nytt konvertibelt lån. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tirsdag ble det kjent at Norwegian vil emitere 27,25 millioner nye aksjer til kurs 40 kroner og samtidig utstede en konvertibel obligasjon på 150 millioner dollar.

Kapitalinnhentingen vil sikre flyselskapet om lag 2,5 milliarder kroner i ny, frisk kapital.

Etter emisjonen er Norwegian fullfinansiert gjennom 2020 og forbi, basert på den nåværende forretningsplanen, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Selskapet planlegger også å følge opp med en emisjon på 7 millioner aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 5. november 2019, som ikke fikk tildelt aksjer i den rettede emisjonen, heter det i meldingen.

Det kan i så fall gi selskapet ytterligere 280 millioner kroner.

Slik blir det konvertible lånet

Det konvertible lånet hadde et basisnivå på 150 millioner dollar med opsjon på 25 millioner dollar til. Norwegian meldte tirsdag kveld at kapitalinnhentingen i forbindelse med obligasjonen ble 150 millioner dollar.

Lånet har fast rente på 6,375 prosent og halvårlig betaling (15. mai og 15. november) med første betaling i mai. Obligasjonen er senior usikret med løpetid på fem år. Konverteringskursen ble satt til 25 prosent over emisjonskursen i den rettede emisjonen, altså 50 kroner.

Obligasjonen vil ikke bli listet på børs initielt, men selskapet vil søke tilgang til at obligasjonen kan handle på Frankfurt-børsen.

Norwegian endte tirsdagen på 46,06 kroner på Oslo Børs.