Flytrafikken svever videre

Antall flypassasjerer bare øker og øker.

PÅ TUR: Det blir flere og flere passasjerer ved norske flyplasser. Foto: Heiko Junge
Luftfart

Totalt var det 16.087.142 millioner passasjerer ombord på norske lufthavner i tredje kvartal 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Det er en økning på 0,3 prosent fra 2018. Fra tredje kvartal 2016 er det opp hele 6,8 prosent. 

Passasjerer ved innenlandske flygninger faller 0,8 prosent fra i fjor til 4.228.995 millioner. Det er derimot 4,2 prosent og 4,4 prosent opp fra samme kvartal i 2016 og 2014. 

Passasjerer som flyr til utlandet øker. Det var i tredje kvartal dette året 7.627.421, opp 1,5 prosent fra fjoråret. Det er hele 9,8 prosent opp fra samme kvartal i 2016.