Norwegian kan få inn 280 millioner om reparasjonsemisjonen er vellykket

Reparasjonsemisjon i Norwegian, som kan innbringe 280 millioner kroner, blir trolig lansert og godkjent allerede fredag. Og at aksjen steg 8,5 prosent dagen før øker sannsynligheten.

BEDRE TIDER: Norwegian kan vise til en positiv utvikling i trafikktallene i fjerde kvartal, og har i tillegg kontroll på finansene i lavsesongen. Når aksjekursen igjen er over 40 kroner øker også sannsynligheten for at reparasjonsemisjonen på inntil 280 millioner kroner blir iverksatt, som ifølge kilder skal være nært forestående. Foto: Iván Kverme

Norwegian-aksjen steg torsdag rundt to prosent til lunsj, drevet av fallet i oljeprisen. Men fra klokken 13 og ut dagen falt risiko for ytterligere tumulter i Midtøsten, og oljeprisen raste videre. Og med det satte investorene fyr på Norwegian-aksjen. Siden onsdag er oljeprisen ned fra drøye 71 dollar til 65,4 dollar pr. fat, i skrivende stund.

Det er viden kjent at flyindustrien er svært utsatt for geopolitisk uro, spesielt når et Boeing-fly trolig er skutt ned i området. At Trump varsler en roligere tone mot Iran er derfor gode nyheter for hele bransjen.

Og i tillegg til et kraftig fall i oljeprisen gikk også valutakursen riktig vei for selskapet. Siden selskapet ikke har sikret noen av sine posisjoner, er det derfor ekstra sårbart ved store utslag i både oljeprisen og valuta.

Ved børsslutt stod aksjekursen i 43,02 kroner, og steg med det 8,53 prosent. Norwegian-aksjen var børsens tredje mest omsatte verdipapir torsdag, hvor omsetningen til slutt endte på 228 millioner kroner. Egenkapitalen prises til rett over 7 milliarder kroner.

Klubbes trolig igjennom fredag

Norwegian hentet i november 2,5 milliarder kroner gjennom en vanlig emisjon og en konvertibel obligasjon. Samtidig ble det annonsert at selskapet ville gjøre en reparasjonsemisjon på 7 millioner aksjer, til samme kurs som i den rettede emisjon, på 40 kroner pr. aksje.

– Forventningen er at prospektet blir godkjent fredag, og da er det opp til styret om den gjennomføres, sier en kilde med kjennskap til prosessen til Finansavisen.

– Nå er aksjekursen over emisjonskursen, 40 kroner, og det øker sannsynligheten for aksept fra styret.

Obs, obs!

Aksjonærene i Norwegian som ikke fikk deltatt i den rettede emisjonen vil bli tildelt tegningsretter. 1 tegningsrett vil gi rett til å tegne én aksje i reparasjonsemisjonen, og tegningskursen vil være 40 kroner pr. aksje. 

Men det er en stor forskjell fra tegningsrettsemisjonen Norwegian gjennomførte i mars, hvor tegningsrettene var omsettelige, for det er de ikke i denne emisjonen.

Aksjonærer som ikke benytter tildelte tegningsretter innen fristen, vil miste denne muligheten.

Norwegian vil få tilført 280 millioner kroner i frisk kapital om aksjonærer tegner seg fullt ut.

TOK KOMMANDOEN: Finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og styreleder Niels Smedegaard i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Konvertibel-kursen stiger

Emisjonen ble initiert av daværende konsernsjef Geir Karlsen, som i tillegg er selskapets finansdirektør, etter at aksjekursen gikk fra rundt 34 kroner til over 47 kroner. Dette var i kjølvannet av at selskapet la frem sitt beste kvartalstall i oktober.

Karlsen sa da til Finansavisen at han ønsket å utnytte den positive vinden i aksjemarkedet i etterkant av resultatfremleggelsen, og ville hente 1,1 milliarder i frisk kapital.

Men emisjonen medførte at aksjekursen falt imidlertid fra 47 kroner og ned til 36 kroner. Aksjekursen har siden vært under emisjonskursen siden, før den i de siste dagene igjen er over.

I november ble dessuten 150 millioner dollar, rundt 1,4 milliarder kroner, skaffet til veie gjennom en konvertibel obligasjon. 

Ganske umiddelbart etter plasseringen falt kursen på det konvertible lånet til kurser på midten av 90-tallet. Siden midten av desember har obligasjonskursen hentet seg inn, og handles nå marginalt over pari kurs.