Corona-effekt i United Airlines

ØKT USIKKERHET: United Airlines her på Newark Liberty International Airport, New Jersey. Foto: CHRIS HELGREN

United Airlines trekker tilbake sin guiding for årsresultatene i 2020 fremgår det av en melding til det amerikanske finanstilsynet (SEC). Det er TDN Direkt som melder dette.

Bakgrunnen er økt usikkerhet om hvordan varigheten og spredningen av coronaviruset til andre regioner kan påvirke den samlede etterspørselen etter flyreiser.

Ifølge TDN Direct skriver United Airlines at de forventer at guidingen vil kunne opprettholdes hvis viruset gir seg innen midten av mai og at normale reisemønstre deretter gradvis gjenopptas over Stillehavet de nærmeste fem månedene. 

Trekker all guiding

United Airlines la frem guiding for 2020 den 21. januar, men på grunn av usikkerheten som har oppstått rundt utbruddet av corona-viruset har selskapet trukket tilbake all sin 2020-guiding.

Prognosen for selskapets inntjening i første kvartal er imidlertid opprettholdt, mye takket være kostnadsbesparelser.