SAS flyr i minus

FØRSTE KVARTAL: Konsernsjef Rickard Gustafson og SAS følger et avvikende regnskapsår. Foto: NTB Scanpix

SAS flyr inn et underskudd på en drøy milliard svenske kroner. Selv hevder ledelsen at det er i linje med guidingen fra selskapet. Mens inntektene øker med 3 prosent til 9,7 milliarder svenske kroner, øker underskuddet med drøye 86 prosent. 

SAS tjener imidlertid på at konkurrenten Norwegian har måttet trappe ned sin vekst etter at særlig Max-flyene er blitt parkert, og øker nå sin markedsandel.

SAS klarer å øke alle sine inntekter med rundt 3 prosent. Mens SAS flyr 1,4 prosent flere passasjerer, øker omsetningen pr. passasjersetekilometer 2,0 prosent.

Men som hos konkurrenten Norwegian er også gjeldssituasjonen i SAS økende. Nettogjelden i SAS er 4,1 ganger driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR). Dette nøkkeltallet var på 3,3 i samme periode i fjor.

SAS legger kvartalsvis frem en oppstilling over sin finansielle beredskap, hvor målet er at nøkkeltallet skal være over 25 prosent. Det tilsier selskapet til enhver tid har nok likviditet til å betale 25 prosent av de årlig faste kostnadene. Ved utgangen av første kvartal var dette nøkkeltallet på 32 prosent.

SAS

(Mill. SEK)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter9.7079.405
Driftsresultat-767-461
Resultat før skatt-1.087-576
Resultat etter skatt-861-469