Kjos snart ribbet tilbake

På drøyt tre år har Bjørn Kjos satset over 1 milliard friske kroner på Norwegian. Nå må Kjos se sine verdier i livsverket gå opp i røyk.

OPP I RØYK: Bjørn Kjos etablerte Norwegian og har støttet det finansielt flere ganger.  Foto: Eivind Yggeseth

Norwegians største aksjonær er radarparet Bjørn Kjos og Bjørn Kise gjennom sine investeringsselskap HBK Holding og Sneisungen. De er nå tvunget til å sitte på første rad og se sine børsverdier fordunste i det massive Norwegian-fallet på Oslo Børs.

Torsdagens fall går inn i flyselskapets 16 år gamle børshistorie som den verste dagen av dem alle. Midt på dagen var Norwegians børsfall på 25 prosent, og endte til slutt ned 21,6 prosent.

Dermed har halvparten av Norwegians børsverdi gått opp i røyk denne uken som følge av Corona-virusets herjinger med flybransjen og frykten for at det skaper nye problemer for Norwegians finanser.

Samtidig som Norwegian har forsøkt å løse sine finansielle utfordringer, har Kjos og Kise stilt opp etter beste evne i selskapet.

Totalt er deres innsats i de tre emisjonene siden 2018, samt aksjekjøpet i 2017, over 1 milliard kroner.

Smuler igjen

Gjennom salg av tegningsretter i emisjonen i februar i fjor, samt salg av aksjer det seneste halvåret, er nettoinvesteringen siden 2017 kommet ned i 638 millioner kroner.

Men dagens aksjepost er kun på 301,8 millioner kroner. Dertil kommer en solid ekstraregning i mai, når TRS-avtalen skal gjøres opp.

TØFFE TIDER: Tidligere styreleder i Norwegian Bjørn Kise. Foto: Iván Kverme

Den korte forward-avtalen ble inngått i midten av februar, og med dagens aksjekurs skylder HBK Holding sin motpart, Danske Bank, 110 millioner kroner. De pengene må HBK Holding hoste opp 13. mai.

Bjørn Kjos eier 85 prosent av HBK Holding sammen med sine barn.

Selv om investeringsselskapet Sneisungen inkluderes har Kise og Kjos børsverdier i Norwegian for kun snaue 191 millioner kroner.

Milliardene som fløy sin vei

Men HBK har gjeld til pipa, og trolig forklarer det Kjos’ og Kises salg av Norwegian-aksjer i det seneste halvåret.

Kjos og Kise har de seneste årene opprettet flere nye eierselskaper for seg selv og sine barn. HBK Holding står imidlertid fortsatt for majoriteten av eierskapet i Norwegian, sist bekreftet i børsmeldingen om TRS-avtalen 13. februar.

HBK Holdings regnskaper er lite oppløftende. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet nær 690 millioner kroner i gjeld. Til sammenligning var den to år tidligere på kun 245 millioner kroner.


Og samtidig som HBKs gjeld økte, sank børsverdiene.

  • Ved utgangen av 2016 ble Norwegians egenkapital på Oslo Børs verdsatt til 10,3 milliarder kroner. Den gangen eide Kjos og Kises investeringsselskap nær 25 prosent av aksjene, og HBKs børspost var på godt over 2,5 milliarder kroner. Kjos var da personlig å anse som milliardær.
  • Ved utgangen av 2018 var fortsatt ikke Norwegians finanser alt for strukket, og selskapet ble verdsatt til knappe 7,9 milliarder kroner. På veg inn i en tid som finansielt har vært svært turbulent for Norwegian, hadde fortsatt HBK aksjer i Norwegian for nær 2 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2017 uttalte Kjos til Finansavisen om Norwegian-aksjens svingninger:

«Jeg har ikke lyst til å gi et kursmål for aksjen, men jeg er sikker på at vi skal klare å stabilisere den på et høyere nivå enn det dagens kurs viser. Den har falt altfor mye i år.»

HBK og Sneisungens aksjeverdier

Kjøp sept. 2017192.720.000
Kjøp mars 2018348.920.035
Kjøp mars 2019395.860.377
Kjøp nov. 2019115.000.000
Investert1.052.500.412
Trolig solgte aksjer februar 2020259.000.000
Solgt tegn.retter mars 2019156.000.000
Totalinvestering637.500.412
Dagens aksjepost (kurs 17,835 kr)301.821.532
Foreløpig tap TRS (kursfall 22,165 kr)110.825.000
Dagens børsverdi190.996.562
Urealisert tap446.503.850

«Ingen kommentar»

Mens børsverdiene i flyselskapet har fordunstet, har altså HBKs gjeld økt. Rardarparets verdier ligger nå i forbrukslånsbanken Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding (NOFI).

Kjos har selv tilskrevet sønnen Lars Ola mye av æren for etableringen av Bank Norwegian, og NOFI-aksjen har stått seg langt bedre gjennom Corona-fallet enn det flyselskapet har gjort.

Men selv om familiene Kjos og Kise samlet har bankaksjer for 1,6 milliarder kroner, har Bjørn Kjos selv kun en brøkdel av dette. Gjennom investeringsselskapet Sneisungen har han indirekte NOFI-aksjer for 123 millioner kroner.

Både Kjos og Kise fikk torsdag tilsendt spørsmål fra Finansavisen, og Kise svarte.