– Ingen aksjonær liker fallende kurser

Duoen Bjørn Kjos og Bjørn Kise har aksjeverdier i Norwegian for kun 190 millioner kroner.  Kise sier de to tar kursfallene med «stor ro».

FORTSATT SENTRAL: Bjørn Kise var tidligere styreleder i Norwegian, og han er deleier i Norwegians største aksjonær, HBK Holding. Foto: Iván Kverme

Denne uken har Norwegian-aksjonærene sett sine verdier fordufte på Oslo Børs etter hvert som frykten for økt Corona-spredning har tiltatt. Spredningen av viruset kan medføre kjøpte billetter, og det gir økt bekymring for at de anstrengte finansene i flyselskapet vil få det enda tøffe

Foreløpig er halvparten av børsverdiene blåst bort denne uken, og selskapets egenkapital prises nå til under 3 milliarder kroner på Oslo Børs.

Verst har kursfallet rammet Norwegians mest sentrale duo siden oppstarten, Bjørn Kjos og Bjørn Kise. De er fortsatt største aksjonær i selskapet.

Deres investeringsselskap HBK Holding har 19,6 millioner Norwegian-aksjer, som inkluderer en TRS-avtale med Danske Bank på 5 millioner aksjer. Dertil kommer investeringsselskapet Sneisungens 2,3 millioner aksjer i Norwegian.

Samlet eier Kise og Kjos Norwegian-aksjer for 300 millioner kroner. TRS-en er imidlertid kraftig i minus, og trekker ned børsverdiene med 110 millioner kroner, basert på torsdagens sluttkurs, gitt at TRS-en er en long-posisjon.

Hadde 2,5 mrd.

Dermed takseres Kise’ og Kjos’ børsverdier i Norwegian forenklet til 190 millioner kroner. 

De ikke inkluderer rentekostnadene de to har på gjeldsfinansieringen og de inkluderer heller ikke renteinntektene de to får fra utlån av aksjer til shorting.

Børsverdien står i sterk kontrast til eierpostens verdier for noen år siden. Ved inngangen til 2017 ble Norwegians egenkapital på Oslo Børs verdsatt til 10,3 milliarder kroner.

Den gangen eide Kjos og Kises investeringsselskap nær 25 prosent av aksjene, og HBKs børspost var på godt over 2,5 milliarder kroner.

Volatilt marked

– Ingen aksjonær liker fallende kurser, men dette dreier seg om papirtap i et svært volatilt marked. Slike kursutslag betyr lite før de eventuelt realiseres, og er derfor noe vi tar med stor ro, skriver Kise i en e-post til Finansavisen torsdag.

Han skriver også at Finansavisens oppstilling ikke er helt korrekt «idet det dels blander sammen HBK og Sneisungens investeringer og dels har uriktig forståelse av TRS-en». Han skriver imidlertid ikke hva som eksplisitt er galt med oppstillingen.

Kjos fikk også spørsmålene fra Finansavisen torsdag, men har foreløpig ikke svart Finansavisen.

Ingen dem svarer dermed på Finansavisens spørsmål om de kunne tenke seg å benytte de lave kursene på å kjøpe seg opp igjen i selskapet.