Investorer hevder Norwegian-aksjen delvis faller på grunn av den konvertible obligasjonen

Eierne av Norwegians konvertible obligasjon får deler av skylden for kurskollapsen i aksjen. Samtidig erkjenner Norwegian-eier Bjørn Kise at det å tape penger ikke er noe særlig.

KRAFTIG KURSFALL: Norwegian-gründer Bjørn Kjos har sett store verdier fordunste denne uken. En generell frykt for at coronaviruset rammer antall passasjer kan i verste fall sende Norwegian-ledelsen på jakt etter ny kapital. Frykten sendte aksjekursen ned med 47,5 prosent denne uken.  Foto: Eivind Yggeseth

Denne uken har Norwegian-aksjonærene sett sine verdier fordufte på Oslo Børs etter hvert som frykten for økt coronaspredning har tiltatt.

Kursfallet skyldes primært frykten for at flyene ikke fylles i tiden som kommer, som igjen kan sette et finansielt press på Norwegian – som i verste fall kan sende selskapet ut i en ny runde for å finne ny egenkapital.

Det frykter flere kilder i finansmiljøet Finansavisen har vært i kontakt med, som i tillegg påpeker at eierne av selskapets konvertible obligasjon skal få sin del av «æren». 

For flere av eierne er hedgefond som shorter aksjen for å hedge tapet på opsjonspremien i den konvertible obligasjonen, kun for å motta renten på 6,37 prosent.


Og jo mer volatilitet det er i aksjekursen, i tillegg til kursfall, jo mer vil disse forvalterne øke sine shortposisjoner. Faller aksjekursen kraftig, som i Norwegians tilfelle, vil aktørene etterhvert også sikre hele hovedstolen, og da kan shortutslagene bli enda større.

Det er også en stor sannsynlighet for at andre investorer har fått tvangssolgt høyt belånte aksjeposter de seneste dagene, i tillegg til en generell sell off av aksjer med en svak balanse.

Kise svarer...

For hardest rammet av kursfallet på 46 prosent denne uken er Norwegians mest sentrale duo siden oppstarten, Bjørn Kjos og Bjørn Kise.

– Ingen aksjonær liker fallende kurser, men dette dreier seg om papirtap i et svært volatilt marked. Slike kursutslag betyr lite før de eventuelt realiseres, og er derfor noe vi tar med stor ro, skriver Bjørn Kise i en e-post til Finansavisen torsdag kveld.

Kise og Kjos` investeringsselskap HBK Holding har 19,6 millioner Norwegian-aksjer, i tillegg til en TRS-avtale med Danske Bank på 5 millioner aksjer. Dertil kommer investeringsselskapet Sneisungens 2,3 millioner aksjer i Norwegian.

PARTNER: Bjørn Kise er Bjørn Kjos`parhest i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Samlet kontrollerer duoen Norwegian-aksjer for drøye 415 millioner kroner. TRS-en er imidlertid kraftig i minus, og trekker ned børsverdiene med 95 millioner kroner, basert på fredagens sluttkurs, gitt at TRS-en er en long-posisjon.

Børsverdien står i sterk kontrast til eierpostens verdier for noen år siden. Ved inngangen til 2017 ble Norwegians egenkapital på Oslo Børs verdsatt til 10,3 milliarder kroner.

Den gangen eide Kjos og Kises investeringsselskap nær 25 prosent av aksjene, og HBKs børspost var på godt over 2,5 milliarder kroner.

...men ikke på alt

Kise skriver også i sin e-post også at Finansavisens oppstilling i fredagens avis ikke er helt korrekt «idet det dels blander sammen HBK og Sneisungens investeringer og dels har uriktig forståelse av TRS-en». Han skriver imidlertid ikke hva som eksplisitt er galt med oppstillingen.

Kjos fikk også spørsmålene fra Finansavisen torsdag, men har foreløpig ikke svart Finansavisen.

Ingen av de svarer dermed på Finansavisens spørsmål om de kunne tenke seg å benytte de lave kursene på å kjøpe seg opp igjen i selskapet.

Likevel fikk duoen en god inngang til helgen.

For til tross av at aksjen startet rett ned fredag morgen, på det laveste omsatt til 16 kroner, og ned 9 prosent, snudde pilene.

Aksjekursen steg intradag med 25 prosent fra bunnen, men falt tilbake utover ettermiddagen og stengte opp 6,1 prosent. Det var forøvrig den første dagen i pluss siden onsdag 12. februar.

PS: Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen og konserndirektør for markedsføring Kei Grieg Toyomasu kjøpte fredag henholdsvis 2.881 og 2.500 aksjer i Norwegian til kurser mellom 17,8 og 19,9 kroner.