Norwegian-gjelden stuper i verdi

Norwegian-obligasjoner stuper i verdi i takt med kursfallet i aksjen, og nærmer seg konkursprising.

STORE FALL: Bjørn Kjos har ikke bare måttet se aksjekursen stupe. Nå stuper også verdien av gjelden. Foto: Håkon Sæbø
Luftfart

Bjørn Kjos og medeierne i Norwegian har sett sine aksjeverdier kollapse fra 42 til 11 kroner på bare tre uker. Men nå begynner pessimismen også å gå ut over långiverne i flyselskapet.

Obligasjonsmeglere Finansavisen snakket med torsdag, rapporterer om at Norwegians konvertible obligasjonslån på 150 millioner dollar nå prises til rundt 55.

– Vi har et marked med kjøper på 54 og selger på 64. Det endrer seg hele tiden i takt med kursfallet i aksjen. Det er på samme måte som i Borr Drilling, sier en obligasjonsmegler.

Ganske riktig.

Kort tid senere rapporterer han handel på kurs 52, hvilket gir en yield på 24 prosent frem til 2024.

2021-lån yielder 32 prosent

Eurolånet med forfall i 2021 og pant i landingsrettighetene på Gatwick sto onsdag i 89. Torsdag var kursen nede i 82,75, tilsvarende et fall på 7 prosent på én dag, ifølge obligasjonsmegleren Finansavisen var i kontakt med.

Torsdag ettermiddag falt denne videre med handel så lavt som på 75, hvilket gir en yield på hele 32 prosent.

Av Bloomberg fremgikk det torsdag at obligasjonen var handlet til 85.

Norwegian-obligasjonen var handlet til godt over 100 i kurs for bare én uke siden.

Norwegian
bjørn kjos
Nyheter
Luftfart
Børs