Ønsker finansministeren på rullebanen

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart etterlyser tiltak for luftfartsbransjen, som har kommet i alvorlige problemer grunnet coronaviruset. Nå ber han finansminister Jan Tore Sanner (H) om å ta grep.

FÅR KJØRT SEG: Både SAS- og Norwegian-aksjen falt kraftig på børs torsdag. Skulle myndighetene innføre reiseforbud, vil krisen forverres, og nå ber NHO Luftfart finansminister Jan Tore Sanner om å komme med tiltak. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

Torsdag ble det kjent at Helsedirektoratet vurderer å stanse fly fra smitteutsatte områder. I tillegg har Stortinget besluttet å avlyse alle komitéreiser utenlands i mars og april.

– Generelt så ønsker vi at medlemmene våre følger myndighetenes råd og ikke utfordrer det fagmyndighetene anbefaler, sier adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Finansavisen.

Bransjeorganisasjonen har både SAS, Norwegian og Widerøe på medlemslisten, og poengterer at den ikke ønsker å bagatellisere coronautbruddet.

– Men bransjen blør, og det gjør en stor skade på økonomien, sier Lothe, og legger til:

– I tillegg kan det komme en spiraleffekt dersom myndighetene faktisk innfører et flyforbud.

SENDER BREV: Adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Foto: ruter

– Hva mener dere kan gjøres?

– Vi ønsker finansministeren på banen, sier Lothe.

Ubesvart fra finansministeren

For Lothe sendte allerede den 18. februar et brev til finansministeren hvor han anmodet statsråden om et møte. Agendaen var å informere om de økonomiske utfordringene norsk luftfartsnæring står overfor.

– Men vi har fremdeles ikke hørt noe, sier han.

Lothe etterlyser grundige tiltak for å unngå større problemer for luftfartsbransjen i landet.

– Det er jo paniske tilstander med et kraftig fall i passasjergrunnlaget, sier han.

Og konsekvensene kan bli fatale for norsk luftfart, selv om han «snakker for bransjen generelt, og ikke enkeltselskaper».

Andre kilder frykter for selskapenes eksistens om dette trer i kraft.

Finansavisen har vært i kontakt med ledelsen i både SAS og Norwegian, og spurt om konsekvensene en slik restriksjon kan ha.

SVARER IKKE: Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: NTB Scanpix

Begge selskapene kan få store problemer dersom flyene ikke får være i luften.

Finansavisen har også spurt flere departementer, inkludert Statsministerens kontor, om selskapene kan vente seg statlig backing dersom dette blir iverksatt. Da avisen gikk i trykken torsdag ettermiddag, var ingenting besvart.

Sendt nytt brev

Siden Lothe aldri fikk noe svar på møteforespørselen til Sanner, så han seg derfor nødt til å sende et nytt brev på onsdag, hvor han redegjør for alvoret i bransjen.

– Hvilke tiltak etterlyser dere fra myndighetene?

– Fiskale avgifter og miljøavgifter har økt med 2,8 milliarder i den borgerlige regjeringsperioden, sier Lothe.

Han fortsetter:

– Flypassasjeravgiften burde avvikles, moms burde vært redusert, og CO2-avgiften burde ideelt sett også vært avviklet, men alternativt blitt brukt i et fond til klimatiltak for luftfarten.

– Disse avgiftene er ikke bærekraftige, sier han.

Avinor et tema

I brevet nevner NHO Luftfart også statlige Avinors rolle, og hevder flyselskapene betaler for all infrastruktur.

– Luftfarten betaler trafikkavgifter på 5,3 milliarder kroner hvert år til Avinor for lufthavnstjenester, sier Lothe.

– Og vi finansierer dermed ulønnsomme lufthavner med 1 milliard i året.

Men det Lothe synes er mest urovekkende med Avinor, er «at de nå skal kreve avkastning av anlegg under arbeid». Han viser til investeringsprosjektene.

– Men som monopolvirksomhet kan åpenbart Avinor også forlange å tjene penger på anlegg under utførelse som ikke kommer til noen nytte eller bruk for flyselskapene og de reisende.

– Og det er et merkelig prinsipp, sier Lothe.

nho luftfart
Norwegian
norwegian air shuttle
sas
coronavirus
Nyheter
Luftfart
Børs