Regjeringen stiller med milliardgaranti for flyselskapene

Regjeringen kunngjorde torsdag kveld at flyselskapene får en krisepakke på inntil 6 milliarder kroner.

KRISEPAKKE: Norwegian med konsernsjef Jacob Schram fikk en krisepakke torsdag. Foto: NTB Scanpix

I pressekonferansen kommer det frem at regjeringen sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er enige om en bred krisepakke til luftfarten. 

Næringsministeren forteller at regjeringen har blitt enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner til luftfarten. Norwegian vil få tilgang på 3 milliarder kroner, SAS 1,5 milliarder kroner og øvrige selskaper får resterende 1,5 milliardene.

Norwegian har kalt inn til pressekonferanse klokken 21.00

Krav

Lån vil garanteres opp til 90 prosent, mens resterende 10 prosent må garanteres av en motpart, som en bank. Staten vil kreve en rente på lånet lik den en eventuell bank vil gjøre. Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

For å benytte seg av låneordningen må selskapene ha en egenkapitalandel på omtrent 8 prosent før slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen.

«For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere», skriver regjeringen i en pressemelding.

Siden Norwegian ikke tilfredsstiller egenkapitalkravet, må de gjennomføre tiltak. Norwegian får en trinnvis pakke over tre trinn, hvor selskapet mottar umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner i første trinn. 

Etter at Norwegian oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil staten hjelpe med ytterligere 1,2 milliarder kroner. De resterende 1,5 milliardene vil bli gitt når Norwegian forbedrer soliditeten.

Stupt på børs

I et intervju med VG sier Bård Hoksrud at det er viktig med en krisepakke for å bevare et tilbud av luftfart også etter krisen. Samferdselsministeren, Knut Arild Hareide, påpeker også at investorer og aksjonærer må stille opp. Han legger også til at det foreløpig ikke er aktuelt for staten å gå inn på eiersiden i Norwegian.

«Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før koronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier», presiserer regjeringen.

Flybransen sliter kraftig om dagen grunnet coronaviruset. Til tross for flere krisepakker fra regjeringen, sliter Norwegian fortsatt med likviditeten.

Den siste måneden har Norwegian-aksjen kollapset 69,6 prosent, mens den er opp 54,2 prosent den siste uken i håp om statlig støtte.