Norwegian trenger mer eksperthjelp

Beholder rådgivere etter krisepakke.

TRENGER MER KRISEHJELP: Norwegian beholder finansielle og juridiske rådgiver i kjølvannet av krisepakken fra regjeringen i går. Her finansdirektør Geir Karlsen, og konsernsjef Jacob Schram. Foto: NTB scanpix

Torsdag kveld kunngjorde regjeringen at den setter av seks milliarder kroner til lånegarantier for å hjelpe luftfarten gjennom coronakrisen, hvorav tre milliarder kroner til Norwegian.

Konsernsjef Jacob Schram uttrykte på en pressekonferanse takknemlighet, men senere på kvelden så selskapet seg nødt til å sende ut en oppdatering.

«Selskapet har bestemt seg for å beholde finansielle og juridiske rådgivere med tanke på å evaluere og handle ut fra redningspakken med et mål om å avbøte de nåværende rammebetingelsene selskapet står overfor, og for å sikre at selskapet kommer ut av dette med en bærekraftig finansiell plattform, alle parters beste interesse tatt i betraktning», heter det.