Overvåkingsorgan må godkjenne luftfartspakke

Før flypakken fra regjeringen rulles ut må den godkjennes av overvåkingsorganet ESA. 

PAKKE PÅ VEI: Før tiltakspakken til luftfarten ruller ut må den godkjennes av ESA.  Foto: Eivind Yggeseth

Torsdag kveld lanserte regjeringen er redningspakke til norsk luftfart på 6 milliarder kroner. Den omfatter stimuli tilsvarende 3 milliarder kroner til Norwegian, 1,5 milliarder til SAS og 1,5 milliarder kroner til andre norske flyselskap. 

ESA, EFTAs overvåkingsorgan, melder fredag at EØS-avtalen ikke vil være en hindring for å få igjennom krisepakken til norsk luftfartsnæring. 

- ESA vil gjøre det som er nødvendig og så fort det trengs for å godkjenne tiltakene, sier Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i ESA, i en uttalelse til TDN Direkt. 

Tiltakspakken og garantiordningen avhenger av godkjennelse fra ESA. Tiden det tar før dette er godkjent og midlene utbetales avhenger av norske myndigheter. 

-Dette ligger hos norske myndigheter, og har ikke blitt lagt på vårt bord enda. Hvor lang tid myndighetene trenger kan ikke vi svare på, men ESA skal gjøre det som er nødvendig og så fort det trengs. Det skal ikke være slik at vår behandlingstid medfører forsinkelse med uheldige konsekvenser, sier Mathisen. 

Konkurransedirektøren tror ikke tiltakspakken vil bli vanskelig å godkjenne til tross for størrelsen på beløpet.