Kortvarig Norwegian-fest

Selv en spesialdesignet redningspakke for luftfarten virker ikke redde Norwegian. Aksjemarkedet vender tommelen ned.

STOR JOBB: Finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram har en heftig møteplan foran seg. Foto: NTB Scanpix

Torsdag kveld strakk regjeringen, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ut en hånd til flyselskapene, og legger opp til en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner til luftfarten.

Av dette er 3 milliarder kroner reservert Norwegian, SAS får 1,5 milliarder kroner og de øvrige flyselskapene med norske lisenser får de resterende 1,5 milliardene.

Til tross for at den statlige støtten skal bidra til å gi Norwegian finansielt pusterom frem til sommeren, ble børsfesten fredag kortvarig.

I morgentimene ble aksjen omsatt for 14,30 kroner på det meste, som tilsvarte en kursoppgang på 25 prosent fra torsdagens sluttkurs. Men da fredagen var omme endte Norwegian-kursen på 10,65 kroner, som tilsier en et fall på 7 prosent.

For harde krav?

Så langt i år er 420 millioner Norwegian-aksjer omsatt – og det er kun over Oslo Børs. Den annualiserte omsetningshastigheten er nå kommet opp i 1.130 prosent, som betyr at hele aksjeboken bytter hender mer enn ti ganger i løpet av året.

Aksjepostene er nå fordelt på mindre aksjonærer, som trolig er hyperaktive i nettmeglerne. Og de hadde nok høye forventninger da børsen åpnet fredag. Men etter hvert som markedet fikk summet seg, innså investorene at Norwegian er langt ifra reddet med den statlige pakken.

Lån vil nemlig garanteres opp til 90 prosent, mens de resterende 10 prosentene må garanteres av en annen motpart, som en bank. Staten vil kreve en rente på lånet lik den en eventuell bank vil ha. Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Og for å kunne benytte seg av låneordningen må selskapene ha en egenkapitalandel på omtrent 8 prosent før slutten av siste kvartalsrapportering før coronakrisen.

«Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før coronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier», presiserer regjeringen i sin pressemelding.

Betingelsene i redningspakken blir tøffe for Norwegian. Blant annet heter det:

«For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før coronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.»

Ved nyttår utgjorde egenkapitalen på drøyt 4,1 milliarder kroner 4,8 prosent av totalbalansen.

Må jobbe hardt

Den norske krisepakken til luftfarten kom etter at Sverige og Danmark tirsdag gikk sammen om å hjelpe SAS med garantier for 3 milliarder svenske kroner.

På en sen pressekonferanse torsdag kveld uttalte konsernsjef Jacob Schram i Norwegian:

– Jeg kommer ikke til å kommentere betingelsene i kveld. Vi kommer til å bruke tid på å sette oss inn i dem, men aller viktigst skal vi snu oss rundt og begynne å jobbe med dem med en gang. Vi skal gjøre alt i vår makt for å kunne oppfylle betingelsene for å få ut de tre milliardene som er sårt trengt.

Torsdag kveld uttalte Schram også at Norwegians ledelse ville sette i gang samtalene med aksjonærer og kreditorene umiddelbart fredag. Ved børslutt fredag var det foreløpig ikke kommet en oppdatering fra Norwegian.

SAS uttalte samtidig at det ser mer lyst på det statlige tilbudet.

Tiltakene

  • Staten bidrar med 90 prosent av garantien dersom banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med de resterende 10 prosent.
  • Flyselskapene må ha hatt egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartal. Hvis ikke må finansielle kreditorer frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for at selskapet skal få tilgang til garantiene.
  • SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet.
  • Norwegian får 300 millioner kroner i første omgang. Deretter får de 1,2 milliarder kroner dersom de får lettelser i renter fra kreditorene, og de resterende 1,5 milliardene gis når selskapet har forbedret soliditeten.
  • Partiene er også enige om en å sikre et minimums flytilbud i Norge i tiden fremover. Staten skal dekke merkostnaden ved et slikt tilbud.
  • Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

DNB Markets tviler

«Pakken er tredelt og slik vi ser det, vil det i litt varierende grad bli utfordrende å innfri betingelsene som stilles for å frigjøre midlene i disse forskjellige fasene,» heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Analytikerne peker på at i fase 2 må selskapet, for å frigjøre 1,2 milliarder kroner i lån, få på plass en avtale med eksisterende långivere – både når det gjelder reduksjoner i rente- og avdragsbetalinger fremover.

«Selskapet har inn i krisen med seg en komplisert finansiell struktur, med et betydelig antall motparter, og det vil etter vårt syn for flere av disse motpartene kunne bli svært krevende å akseptere endrede betingelser i dagens marked», heter det.