Kjos og Kise ligger an til et tap på over 600 millioner i Norwegian

De mest sentrale Norwegian-figurene, Bjørn Kjos og Bjørn Kise, vekter seg kraftig ned i både flyselskapet og Bank Norwegian.

SELGER UNNA: Radarparet Bjørn Kjos (t.v.) og Bjørn Kise (t.h.) gikk tirsdag for første gang under flaggegrensen i Norwegian med 9,9 prosents eierandel. Samtidig er Kjos-familien på selgeren i banken, og en ukjent investor har solgt unna for flere hundre millioner. Kilder peker mot Kise. Foto: NTB Scanpix

Spenningen i flyselskapet Norwegians finanser stresser ikke bare aksjemarkedet. Nå ser det også ut til å prege nøkkelpersonene Bjørn Kjos og Bjørn Kise. Torsdag morgen melder de at de passerer en eierandel på 10 prosent i Norwegian.

Det betyr at de har solgt seg kraftig ned siden nyttår – og at de neppe trenger å melde ifra om nye salg før de har ytterligere halvert sitt eierskap til 5 prosent.

TRS i minus

Den seneste uken har flere NAS-transaksjoner i deres felles investeringsselskap HBK Holding forekommet.

Og tidlig tirsdag morgen erkjenner Norwegians største aksjonær at den har solgt en liten post på 3.652 aksjer i flyselskapet, og at den dermed for første gang er under flaggegrensen på 10 prosent med sine 9,9 prosent.

HBK har trolig solgt unna aksjer over en periode, for siden februar har 3,2 millioner aksjer forsvunnet fra selskapet. Hva HBK har solgt aksjene for er ikke kjent, men beløpet ligger trolig i området mellom 35 og 40 millioner.

Det ulykksalige for Kjos og Kise er en TRS som ble inngått i februar. HBK opplyste om at selskapet var eksponert for fem millioner aksjer, hvor det muligens solgte tilsvarende aksjepost i samme manøver. Det gjorde eventuelt at duoen innkasserte nærmere 260 millioner kroner.

Pr. tirsdag skylder HBK sin motpart Danske Bank over 150 millioner kroner med kursutviklingen fra 40 kroner til under 10 kroner pr. aksje.

Finansavisen har bedt Kjos og Kise om å kommentere HBKs soliditet, og har tidligere presentert regnestykket for Norwegian-investeringen, uten å få svar.

Tirsdag ettermiddag er dagens aksjepost verdsatt til drøye 150 millioner, som betyr at dette kun vil dekke opp for TRS-en.

Summerer man deltagelsene i emisjoner og kjøpte aksjer, samt nedsalg, dagens aksjepost og foreløpig tap på TRS-en, har duoen et urealisert tap i Norwegian på over 600 millioner kroner, ifølge Finansavisens beregninger.

Tømmer banken

I august i fjor solgte flyselskapet Norwegian sine aksjer i Bank Norwegian (NOFI) til finanskonsernet Sampo og PE-forvalteren Nordic Capital for 68 kroner stykket, og totalt 2,2 milliarder kroner.

Men Nordic Capital er ikke forsynt, og tidlig tirsdag ble det klart at nye 7,6 millioner aksjer er kjøpt for 266 millioner kroner.

Nordic Capital kjøper én million aksjer av styrerepresentant i NOFI, Lars Ola Kjos, sønn av Bjørn Kjos og en av grunnleggerne av Bank Norwegian.

Selgerne av de siste drøye 6,6 millioner aksjene som Nordic Capital melder at selskapet har ervervet, er ikke kjent. Mange piler peker imidlertid mot radarparet Bjørn Kjos og Bjørn Kise, gitt deres eierandeler i banken.

At Kjos og Kise nå har solgt seg ned i NOFI for å demme opp for tapene i Norwegian er sannsynlig. Hverken Kise eller Kjos har svart på Finansavisens henvendelser før klokken 16.00 tirsdag.

Hoppet av styret

Bjørn Kise har i en årrekke vært styreleder i flyselskapet, og har samtidig hatt et styreverv i forbruksbanken. Kise kontrollerer ifølge aksjonærlister 6,7 millioner aksjer gjennom sitt private selskap Brumm.

For en drøy uke siden gikk imidlertid overraskende Kise av som styrerepresentant i NOFI med umiddelbar virkning. Avgangen kommer forholdsvis kort tid etter hans comeback i NOFI-styret, en post han snappet opp foran nesen på Nordic Capital.