Norwegian har forespurt obligasjoneierne om betalingsutsettelse

Onsdag kveld kom meldingen som måtte komme: Flyselskapet har bedt obligasjonseierne i fire obligasjonslån om å få betalingsutsettelse ut juni for å overleve. Et nei er trolig kroken på døra.

HARDE TAK: Styreleder Niels Smedegaard (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) har sitt å stri med under coronakrisen. Foto: Iván Kverme

Tirsdag morgen ble det klart at to navnløse nordiske banker støtter opp om Norwegian og gir lånegarantier, slik at flyselskapet fikk tilgang til transje 1 på 300 millioner i den statlige redningspakken.

Onsdag kveld gikk Norwegian-ledelsen aktivt til verks for å få fatt i de neste 1,2 milliardene i redningspakken, som innebærer at samtlige kreditorer må gi selskapet pusterom ut juni.

«Norwegian Air Shuttle har idag bedt om en overbærenhetsperiode fra de finansielle kreditorene, som innebærer at de finansielle kreditorene ikke vil motta noen gjeldsnedbetalinger eller innbetalinger med tilsvarende effekt i overbærenhetsperioden.»

Absolutt krav

Finansavisen skrev tirsdag at Norwegian er helt avhengige av en avtale med både obligasjonseiere, leasingselskaper i inn- og utland samt andre kreditorer.

For myndighetene er det et absolutt krav at selskapet får betalingsutsettelse fra samtlige långivere i tre måneder for å utbetale de neste 1,2 milliardene.

I den danske avisen Børsen uttalte styreleder Niels Smedegaard at det kun er snakk om maks to uker før selskapet kan gå konkurs, og at selv det kunne være en for kort tidsfrist.

– Vi har en ekstremt kompleks finansieringsstruktur, med alt fra leasingselskaper til obligasjonseiere i mange forskjellige land. Vi skal være utrolig heldige om vi skal få det til å lykkes, sier Smedegaard til Børsen.

Fire obligasjoner

Norwegian har fire obligasjonslån, hvor eierne av disse sitter spredt over hele verden. I fjor fikk flyselskapet utsatt tilbakebetaling på to av obligasjonslånene, for å få et finansielt pusterom.

Det gikk likevel ikke mer enn noen måneder før Norwegian gjennomførte en to-stegs-rakett, som tilførte 2,5 nye milliarder i kassa. Dette innebar at en ny konvertibel obligasjon ble utstedt, med et volum på 150 millioner dollar, i tillegg til emisjonen på 1,1 milliard kroner.

Gjelden i den konvertible obligasjonen kan konverteres til 50 kroner pr. aksje idag, som er ensbetydende med at opsjonselementet i produktet er dødt.

Forespørselen fra selskapet er nå om å få betalingsutsettelse fra disse fire långiverne, som har 5,86 milliarder til gode fra flyselskapet.

Kan unngå emisjon

Dersom Norwegian får grønt lys fra sine kreditorer svirrer det 1,2 milliarder inn på konto. 

Og skulle flyselskapet også klare å øke egenkapitalandelen til 8 prosent, som betyr å styrke egenkapitalen med drøye 2,7 milliarder, vanker det nye 1,5 milliarder kroner fra myndighetene i transje 3 i redningspakken.

HOLDER TIL SOMMEREN: Lars-Daniel Westby, analytiker, Sparebank 1 Markets Foto: Fotograf Ørnelund AS

– Dersom selskapet får tilgang på 1,5 milliarder kroner fra staten ganske snart, vil selskapet sannsynligvis unngå en emisjon de neste månedene, sier analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets, som har fungert som rådgiver for Norwegian under etableringen av garantien fra staten.

For å få til det er det flere muligheter. Obligasjonseierne kan konvertere gjeld til egenkapital, leasingselskapene kan bidra med å redusere nåverdien av sine krav i tillegg til en emisjon.