Norwegian vil fly med syv fly til april neste år

Norwegians ledelse gjentar at selskapet vil konsentrere seg om lønnsomhet. Det betyr at det kun vil fly med syv fly helt frem til april.

IN HEAVEN: En meget lettet konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen møtte pressen mandag. Foto: Iván Kverme
Luftfart

Norwegian har tidligere i formiddag avholdt sin ekstraordinære generalforsamling. Der ga et overveldende flertall av aksjonærene sin aksept til å gjennomføre emisjonen og restruktureringen. 

– Dagen i dag er intet mindre enn historisk. Dette er fødselen av nye Norwegian, sier styreleder Niels Smedegaard.

Han takker sine aksjonærer for at omkring 95 prosent av dem sa ja i tre avgjørende runder med stemmegivning.

– Jeg vil også takke Jacob Schram og Geir Karlsen og deres team, som omtrent har stått på kontinuerlig gjennom døgnet de seneste fire til fem ukene, sier Smedegaard fra København.

Flyr som nå

Smedegaard åpner selskapets pressekonferanse ute på Fornebu via liveoverføring fra København. Han overlater ordet til konsernsjef Schram, som raskt slår fast at Norwegian vil være et lite flyselskap det nærmeste året:

– Vi flyr som nå frem til 1. april 2021. Det vil si med syv fly i Norge. Dette tilsvarer den virksomheten som regjeringen ønsker å opprettholde her hjemme.

Selskapet frem en plan for sin restrukturering, og den tegnes det opp en plan over tre faser. Først i 2022 vil selskapet vær i normal drift.

Norwegian vil nå i praksis ende opp med sine kreditorer som eiere, og får også en langt sterkere finansiell ryggrad etter at gjelden reduseres.

Men selv om Norwegian nå også får tilgang til statens støttepakke for flyselskapene, vil det ta lang tid før Norwegian øker produksjonen. Schram holder fast ved at fase 1 av driften av nye Norwegian vil være på et minimum.  

Schram sier det først kan bli aktuelt å øke rutenettverket så fort etterspørselen kommer tilbake, men at lønnsomhet vil være første prioritet.

Karlsen sier han og ledelsen henvendte seg til regjeringen i mars, da coronaviruset for alvor slo ut i Europa.  

– Vi går i praksis fra vinter til vinter, og mister vår sommersesong, sier Karlsen.