Sjokkpris i Norwegian-emisjonen: Kursen trolig under 1 krone

Dersom Norwegian-styret setter tegningskursen i Norwegian-emisjonen over 1 krone pr. aksje, faller garantiene om deltagelse fra obligasjonseierne. Derfor blir tegningskursen trolig satt mellom 0,70 og 1,00 kroner.

COMEBACK? Tidligere konsernsjef og Norwegian-gründer Bjørn Kjos kan muligens kjøpe billige aksjer i selskapets emisjon på 400 millioner kroner. Finansdirektør Geir Karlsen til høyre. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

Norwegians konsernsjef Jacob Schram var svært lettet etter at aksjonærene godtok refinansieringsplanen under selskapets ekstraordinære generalforsamling mandag 4. mai.

– Dette er New Norwegian Day, uttalte han, til et samlet pressekorps.

Både leasingselskaper og obligasjonseiere konverterer dermed minst 10,8 milliarder fra gjeld til egenkapital, som skjer ved å trykke drøye 3,1 milliarder nye aksjer, før aksjeemisjonen på 400 millioner kroner.

OVERLEVER: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Selv om Norwegian nå prises til 17 milliarder kroner på Oslo Børs, om man inkluderer de 3,1 milliarder nye aksjene, har spørsmålet vært hvilken kurs aksjeemisjonen skal skje på.

Eierne av den konvertible obligasjonen har gitt garantier om deltagelse i emisjonen, og vil skyte inn opp mot 100 millioner kroner i frisk kapital. Etter det Finansavisen erfarer, skal disse garantistene ha krevd at aksjeemisjonen settes i intervallet mellom 0,50 og 1,00 kroner pr. aksje.

Det er mellom 80 og 90 prosent lavere enn det aksjekursen handles på rundt lunchtider tirsdag.

Kurs: Mellom 0,70 og 10 kroner

Tilbudet fra Norwegian-ledelsen til obligasjonseierne i Norwegians fire obligasjonslån måtte justeres flere ganger for å få nok støtte, hvor det til slutt ble enighet om eierandelene etter konverteringer. Konverteringskursen ble satt til 3,80 øre pr. aksje.

Under den ekstraordinære generalforsamlingen mandag vedtok aksjonærene at emisjonskursen kan settes mellom 0,70 og 10 kroner.

Eierne i den konvertible obligasjonen på 150 millioner dollar, som vil konvertere 77,5 prosent av sin obligasjon til egenkapital, er også klare for å delta i emisjonen på 400 millioner kroner, opplyser Norwegian.

PARKERT MILLIARDER: Fem av Norwegians milliardfly av typen Boeing 787 Dreamliner. Foto: Iván Kverme

Kommer flere aksjer

Emisjonen er livsviktig for at Norwegian får tilgang til myndighetenes lånegarantier på 2,7 milliarder kroner, og emisjonen må være på minimum 300 millioner kroner.

Norwegian kan velge å sette emisjonskursen høyere enn 1,00 kroner pr. aksje, men da faller også garantiene bort, som igjen betyr at meglerhusene DNB Markets, ABG Sundal Collier og Danske Bank Markets starter på bar bakke.

I tillegg til det leasingselskapene og obligasjonseierne konverterer av gjeld, skal også annen utestående gjeld på 1,7 milliarder kroner gjøres om til aksjer. Denne gjelden vil også konverteres til 3,80 kroner pr. aksje.

Senere vil også leasingselskapene kunne konvertere ytterligere 270 millioner dollar, 2,8 milliarder kroner, for tapene leasinghusene får av å kun la Norwegian betale leasingavgifter for flyene som benyttes.

Det betyr at det skal trykkes nye én milliard aksjer i Norwegian før påsken 2021.

Norwegian opererer for tiden syv fly, med statlige garantier, med nærmere 150 på bakken.

Norwegians foreslåtte eierstruktur

Leasingselskaper51,3 %
NAS0720,0 %
NAS086,7 %
NAS090,2 %
Konvertibel obligasjon14,8 %
Dagens aksjonærer5,2 %

Norwegian-ledelsens foreslåtte eierstruktur etter gjeldskonverteringen, men før den planlagte aksjeemisjonen på opptil 400 millioner kroner.

Norwegian
norwegian air shuttle
emisjon
emisjonskurs
Nyheter
Luftfart
Børs