Blir storeier etter rekapitalisering

Etter omorganiseringen i selskapet eier MG Aviation Limited over 10 prosent av Norgwegisn. Her representert ved konsersjef Jacob Schram. Foto: Iván Kverme
Luftfart

Etter rekapitaliseringen av Norwegian har MG Aviation Limited blitt storeier i selskapet. Rekapitaliseringen gikk blant annet ut på konvertering av leasinggjeld til egenkapital og tilbud om nye aksjer i firmaet.

Etter gjennomføring av denne transaksjonen vil MG Aviation Limitedha en andel på 335.936.365 ordinære aksjer i selskapet, som utgjør 10,94 prosent av aksjene i Norwegian.

norwegian air shuttle