Norwegian fornyer ledelsen

Ny start med ny ledelse for Norwegian.

FORNYER: Norwegian og konsernsjef Jacob Schram. Foto: Iván Kverme
Luftfart

Norwegian får ny konsernledelse fra 2. juni. Det opplyser selskapet i en melding onsdag. 

Andrew Hodges som i dag er leder for Network og Strategy planning i nåværende Kommersiell avdeling i Norwegian blir leder for den nyeopprettede avdelingen Airline.  Airline skal ha resultatansvaret for kjerneforretningen. Avdelingen skal sikre et optimalt nettverk av ruter,  planlegge flyoperasjonene samt gjennomføre løpende salgs- og markedsaktiviteter.

Forretningsmessige økosystem

En annen ny avdeling blir Airline Ecosystem. Den skal ha resultatansvar og skal drive fram nye forretningsmessige økosystem i forbindelse med kjernevirksomheten. Dette vil blant annet foregå gjennom partneravtaler og nye kundeplattformer. Foreløpig er det ikke ansatt noen ny leder der, men Brede Huser vil lede avdelingen inntil ny leder er på plass. Han er i dag sjef for fordelsprogrammet Norwegian Reward.

Customer får ansvaret for hele kundereisen. Avdelingen vil arbeide inn mot de to resultatenhetene og levere de avtalte produkter og tjenester til disse gjennom konsept/produktutvikling, brand & marketing, kundeaktivering og kundeservice. Customer vil bli ledet av Christoffer Sundby som vil tiltre 1. september. Frem til da vil avdelingen bli ledet av Kei Grieg Toyomasu som i dag er leder for Marketing og Digital Channels.

Skal effektivisere 

Norwegian vil også fortsette med Operations, som vil jobbe mot resultatenheten Airline og levere avtalte produkter og tjenester innenfor det flyoperative, samt også teknisk og vedlikehold, bakketjenester, sikkerhet og beredskap. Ny leder der er fortsatt ikke på ansatt, derfor vil Tore Kristian Jenssen vil fortsette å lede avdelingen frem til ny leder er på plass.

IT, Supply Chain og Process Improvement er en nyopprettet funksjon som er ment for å effektivisere alle selskapets prosesser, systemer og innkjøp. IT og innkjøp vil sentraliseres til denne avdelingen, som i tillegg vil drive selskapets businessentre. Avdelingen skal ledes av Knut Olav Irgens Høeg som i dag er ansvarlig for Procurement, IT og kundesenteret i Norwegian.

Finansdirektøren sitter i ro

Hr-avdelingen vil hete People, og vil ha helhetsansvar for alle selskapets ansatte, inklusive piloter og kabinansatte. I tillegg vil HMS og dialogen med fagforeninger være prioriterte oppgaver for denne enheten. Avdelingen skal ledes av Guro Poulsen, som i dag leder Crew Management i Norwegian.

Communications vil ha ansvaret for kommunikasjonenm, både internt og eksternt, og vil fortsette å bli ledet av Anne-Sissel Skånvik. I tillegg vil finansdirektør Geir Karlsen fortsetter i sin stilling, som leder for Finance & Control.