Norwegian trenger flere milliarder - urealisert smell på drivstoffhedging

Norwegian varsler at det trengs flere milliarder om ikke lenge. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.

KONSERNSJEF: Jacob Schram i Norwegian. Foto: Iván Kverme
Luftfart

Norwegian har denne våren vært gjennom en kamp for å redde selskapet fra konkurs. Coronakrisen har rammet flynæringen knallhardt, og Norwegian har fått gjort om stor gjeld til aksjer, slik at tidligere aksjonærer ble vannet ut. 

Gjennom snuoperasjonen har Norwegian også fått tilgang til en krisepakke fra regjeringen på totalt tre milliarder kroner. 

Flere milliarder trengs

Av årsrapporten til Norwegian går det frem at kampen for å overleve langt fra er over. Flyselskapet varsler at det vil trenge flere milliarder kroner til fremover. 

Det anslås at selskapet ikke vil ha tilstrekkelig arbeidskapital lenger enn til første kvartal 2021 med dagens etterspørsel og reiserestriksjoner. Norwegian spår at det vil trenge rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal i neste år. Norwegian vil hente denne summen gjennom ytterligere finansiering, emisjoner, gjennomgang av forretningsplanen eller ved kjøp og refinansiering av eiendeler.

Da årsrapporten ble sluppet hadde Norwegian forfalte betalinger på 2,1 milliarder kroner drøyt. Norwegian diskuterer med flere kreditorer om å konvertere mer gjeld til egenkapital. 

Urealisert tap på 730 millioner

Det går også frem av årsrapporten at Norwegian har et urealisert tap på 730 millioner kroner fra hedging av drivstoff. Norwegian hedget 35 prosent av estimert drivstoffbruk i første halvdel av året før coronakrisen oppsto, mens 25 prosent av estimert drivstoffbruk for hele året ble hedget.

Flyselskapet er blitt enige med en motpart om å delvis stoppe utestående eksponering, og Norwegian har fått flyttet noen posisjoner. Videre er selskapet i diskusjon for å finne løsninger for andre posisjoner. 

Kan bli insolvent

Norwegian skriver at det tror det er mulig å løse dette, men at det er en betydelig risiko for at selskapet kan bli insolvent og må inngå en konkursprosess, dersom ikke selskapet finner løsninger med kreditorer, får tilgang på arbeidskapital og at det tar lang tid før normalen er tilbake. 

Årsrapporten forteller at Norwegian er i dialog med Airbus og Boeing om ordreboken.

Norwegian
breaking
Nyheter
Luftfart
Børs