SAS lanserer enda større rekapitaliseringsplan

Vil hente 12 mrd. svenske kroner og konvertere gjeld.

STØRRE: SAS ønsker enda større redningsplan.  Foto: Dreamstime
Luftfart

SAS har lenge varslet at det har jobbet med en rekapitaliseringsplan, som skal sikre selskapets fremtid etter påvirkningen fra coronakrisen. Rekapitaliseringsplanen selskapet nå lanserer inkluderer blant annet 4 mrd. svenske kroner i kostnadsbesparende tiltak frem til 2022, melder selskapet i en pressemelding tirsdag. 

Planen skal også sikre 12. mrd. svenske kroner i frisk kapital og egenkapitalen skal styrkes med 14,25 mrd. svenske kroner.  

Følgende grep tas:

  • Rettet emisjon der de største aksjonærene kjøper nye aksjer til 2.006 mrd. svenske kroner.
  • Fortrinnsrettsemisjon på rundt 3.994 millioner svenske kroner, som forventes å dekkes av tegningsforetak og tegningsforpliktelser tilsvarende 81,5 prosent av det totale beløpet.
  • Direkte utstedelse av nye hybridobligasjoner for et samlet beløp på 6.000 svenske kroner til hovedaksjonærene.
  • 2,25 milliarder i obligasjonsgjeld, som forfaller i november 2022, konverteres til aksjer.
  • 1.500 millioner svenske kroner av den rullerende gjelden skal konverteres til aksjer. 

Kapitalen i emisjonen skal hentes til kurs 1,16 svenske kroner pr. aksje, mot sluttkursen til flyselskapet på 8,885 kroner mandag. 

Den svenske og danske staten og Wallenberg-familien, som er de største eierne i SAS, støtter alle pakken, ifølge selskapet. 

sas
Nyheter
Luftfart
Børs