Norwegian vil prioritere Norden

Norwegians retur skal gå gjennom hjemmemarkedet, sier konsernsjef Jacob Schram. 

Pressekonferanse, Norwegian Air Shuttle. Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen (delvis skjult) Om emisjon og redningspakke, nye Norwegian, New Norwegian Foto: Iván Kverme
Luftfart

Norwegian avholder tirsdag formiddag sin ordinære generalforsamling, som ble utsatt på grunn av refinansieringen i våres. Under sin innledning erkjenner konsernsjef Jacob Schram på nytt at selskapet har vokst for fort: 

– Vi har nok vokst for fort innenfor langdistanse. Vi ønsker nå å skalere tilbake, og konsentrere oss om ruter som har vist seg suksessfulle.

– Kjernen i strategien er at vi skal befeste Norden, dette er vårt hjemmemarked. Vi har en god posisjon i dette markedet og vi ønsker å styrke denne posisjonen ytterligere.

Han mener selskapet er kjent for innovasjon, og «det ønsker vi å fortsette med». 

– Vi tror vi likevel kan bli enda bedre på hele kundereisen. Vi har den yngste flyflåten i Europa. Vi ønsker å ligge i forkant når det gjelder personifisering av kundereisen og optimere denne ytterligere, sier Schram under sin orientering på generalforsamlingen. 

Han mener at økt oppmerksomhet rettet mot hver enkelt kunde skal øke selskapets finansielle posisjon:

– Vi ønsker å fortsette å restrukturere og forbedre balansen, sier Schram, og fortsetter:

– For at dette skal la seg gjennomføre, er det viktig å ha en riktig struktur. Jeg ønsker en tydelighet rundt det økonomiske resultatansvaret. Vi har derfor delt inn selskapsstrukturen i to divisjoner. Den ene divisjonen er ansvarlig for inntekter innenfor flyvirksomheten og den andre divisjonen er ansvarlig for for økosystemene rundt flyreisen. Dette er knyttet til alle digitale plattformer, som shopping og gaming knyttet til den tid man bruker på flyet, samt destinasjonsprodukter. 

Schram kommer avslutningsvis med et nøkternt anslag på utsiktene:  

– Det vil ihvertfall ta tre–fem år før vi er et stabilt og suksessfullt flyselskap, hvilket er det vi ønsker å være.

Norwegian
jacob schram
breaking
Nyheter
Luftfart
Børs