SAS enige med kreditorer - men advarer likevel

Luftfartsbransjen er i krise som følge av coronapandemien. SAS er intet unntak.

DÅRLIG TIDER: For SAS og luftfarten. Foto: Dreamstime
Luftfart

Selskapet skriver i en børsmelding fredag morgen at det har kommet til enighet med kreditorer om hybridobligasjoner med flytende rente som er verdt totalt 1,5 milliarder svenske kroner, samt senior ikke-sikrede obligasjonslån med fast rente (varer til 2022) på 2,25 svenske milliarder kroner.

SAS legger til at de fortsatt diskuterer med den svenske og danske staten om en rekapitaliseringsplan, som følge av store inntektsfall. SAS advarer om at dersom ikke dette går i orden, vil selskapet få trøbbel med med likviditeten og egenkapitalen. 

«Skulle SAS bli tvunget til å søke om konkurs som et resultat av en slik vesentlig negativ effekt på den finansielle stillingen, kommer innehaverne av de eksisterende hybridobligasjonslånene og de ikke-sikrede obligasjonslånene ikke kunne drive inn sine obligasjonsfordringer».

SAS prøver å få med eiere i hybridobligasjoner på en konvertering til aksjer til 90 prosent av verdiene, til en tegningskurs på 1,16 svenske kroner pr. aksje. 

SAS vil komme med mer info så raskt som mulig.  Nylig utsatte SAS rentebetaling på 1,5 milliard svenske kroner.

PS! Klokken 11 kommer SAS med trafikktall for juli. 

sas
Nyheter
Luftfart
Børs