Den svenske og danske stat støtter SAS' kriseplan

TØFFE TIDER: For SAS og flyselskapene. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

Flyselskapet SAS vil endre rekapitaliseringsplanen og tidsplanen for å redde selskapet under coronakrisen. Av en melding fredag går det frem at SAS' to største aksjonærer, staten i Sverige og Danmark, støtter planen. Det samme gjør tredje største aksjonær, Knut og Alice Wallenberg Foundation. 

SAS fikk ikke godkjennelse til redningsplanen som ble annonsert i slutten av juni, men nå ser et bedre ut.

Redningsplanen trenger også godkjennelse under ekstraordinær generalforsamling som er planlagt 22. september.

SAS planlegger flere tiltak for å spare penger, og det vil hentes inn 12 milliarder svenske kroner i ny egenkapital og hybridkapital. Det tenkes å gjøre gjennom en emisjon på over 2 milliarder mot de største eierne, en fortrinnsemisjon til utvalgte eiere på nesten 4 milliarder og en rettet emisjon mot hybridobligasjoner på rundt 6 milliarder. 

SAS vil også gjøre om gjeld til egenkapital, slik for eksempel konkurrenten Norwegian har gjort og holder på å gjøre. Den nye redningsplanen vil gjøre at det blir en aksjeutvanning på rundt 95 prosent. 

Flytrafikken har falt dramatisk som følge av coronaviruset og restriksjoner mot viruset. I juli hadde SAS 75 prosent mindre trafikk enn i fjor.

sas
Nyheter
Luftfart
Børs