EU-kommisjonen støtter den svenske og danske statsstøtten til SAS

Det betyr opp mot 11 milliarder svenske kroner i støtte fra den danske og svenske stat.

I NØD: Coronakrisen har rammet SAS hardt. Nå får selskapet danske og svenske kroner i støtte. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

EU-kommisjonen har gitt tommelen opp til Danmark og Sveriges plan om å stille med inntil 11 milliarder svenske kroner i støtte for flyselskapet SAS, opplyses det mandag.

Fredag ble det kjent at styret i SAS hadde godkjent en revidert rekapitaliseringsplan i forbindelse med coronakrisen, en plan som også har støtte fra den svenske og danske stat, selskapets to største eiere.

Deres deltagelse i SAS' rekapitalisering er nå altså gitt grønt lys fra EU-myndighetene, da denne er forenlig med EUs regler for statsstøtte.

Godkjennelsen innebærer at SAS ikke kan vedta utbytter, satse aggressivt på kommersiell vekst eller utføre M&A-transaksjoner (fusjoner og oppkjøp) som overstiger visse verdier. Den medfører også begrensninger for SAS' godtgjørelse til ledende ansatte, heter det i en melding fra SAS mandag kveld. Disse premissene vil gjelde til den danske og svenske stats støtte er tilbakebetalt, presiseres det.

Den statlige støtten inngår i en større refinansiering for flyselskapet, der også private investorer vil bidra, blant annet gjennom konvertering av gjeld til aksjer.

EU-kommissær Margrethe Vestager sier i en kommentar til klareringen at SAS utgjør en viktig rolle blant de skandinaviske landene, og påpeker at SAS er blitt hardt rammet av coronakrisen.

«Med dette tiltaket vil Danmark og Sverige bidra med opptil 1 milliard euro til SAS' rekapitalisering og hjelpe flyselskapet med å stå imot den nåværende krisen», heter det fra Vestager.

Av de opp mot 11 milliardene støtten omfatter, vil Danmark bidra med 6 milliarder svenske kroner og Sverige med 5 milliarder.

Rekapitaliseringen består av omtrent 2 milliarder i frisk egenkapital gjennom utstedelse av nye aksjer og opptil 3 milliarder gjennom en fortrinnsremisjon. Beløpene er delt mellom Danmark og Sverige.

Det vil også være en utstedelse av 6 milliarder i hybridobligasjoner, som ikke kan omgjøres til aksjer. 2,5 milliarder er bevilget Sverige, mens 3,5 milliarder er bevilget Danmark.

Ytterligere detaljer om vilkårene i SAS' rekapitalisering og EU-kommisjonens godkjennelse mandag vil inngå i prospektet for planen, som ventes rundt 1. oktober.

Hittil i år har SAS-aksjen stupt 48,4 prosent, mens den falt ytterligere 2,0 prosent til 7,45 kroner mandag.

sas
eu-kommisjonen
Nyheter
Luftfart
Børs