Svensk avslag for Norwegian

Avslår søknad om kredittgaranti.

SIER NEI: Sverige sier nei til Norwegian.  Foto: Eivind Yggeseth
Luftfart

Riksgälden i Sverige har avslått Norwegian Air Swedens søknad om statlig kredittgaranti under garantiprogrammet for flyselskaper, opplyser det i en melding tirsdag. 

I mandatet til den svenske regjeringen fremgår det at en eventuell garanti kun kan gis til flyselskapene som vurderes å ha vært økonomisk levedyktig 31. desember 2019. 

Riksgälden vurderte dermed med at det pr. 31 desember 2019 var veldig høy risiko for at Norwegian ikke ville kunne oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 

Norwegian
Nyheter
Luftfart
Børs