SAS får ja til redningsplan

Obligasjonseiere går med på SAS' redningsplan.

TØFFE TIDER: I luftfartsbransjen. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

Det opplyser Lars Lonnquist, forvalter i Spiltanfondene, ifølge Bloomberg. Han fungerer som leder for obligasjonseiergruppen. Lonnquist sier at et overveldende flertall av obligasjonseierne ga støtte i to ulike avstemninger blant kreditorgrupper. 

Klokken 15 har SAS selv kommet med bekreftelse om at obligasjonseiere har gitt tommelen opp.

I en børsmelding opplyser flyselskapet at obligasjonseiere som utgjør 82 prosent i en hybridobligasjon og obligasjonseiere som utgjør 74 prosent i en annen, usikret obligasjon, har stemt ja til forslag om konvertering av obligasjonene.

Hybridobligasjonen, på 1,5 milliarder svenske kroner, konverteres til 90 prosent av pålydende til ordinære SAS-aksjer til kurs 1,16 svenske kroner.

Den usikrede obligasjonen, på 2,25 milliarder svenske kroner og med forfall i november 2022, konverteres til 100 prosent av pålydende til usikrede, ikke-garanterte innløsbare hybridobligasjoner i svenske kroner.

Storstilt plan

EU-kommisjonen ga nylig tommel opp til Danmark og Sveriges plan om å stille med inntil 11 milliarder svenske kroner i støtte for flyselskapet SAS. Det er SAS' to største eier.

SAS er nødt til å rekapitalisere på grunn av coronaviruset. Pandemien skaper store utfordringer for luftfartsbransjen. 

SAS planlegger flere tiltak for å spare penger, og det vil hentes inn 12 milliarder svenske kroner i ny egenkapital og hybridkapital. Det tenkes å gjøre gjennom en emisjon på over 2 milliarder mot de største eierne, en fortrinnsemisjon til utvalgte eiere på nesten 4 milliarder og en rettet emisjon mot hybridobligasjoner på rundt 6 milliarder.

Ekstraordinær generalforsamling

SAS vil også gjøre om gjeld til egenkapital, slik for eksempel konkurrenten Norwegian har gjort og holder på å gjøre. Den nye redningsplanen vil gjøre at det blir en aksjeutvanning på rundt 95 prosent.

Redningsplanen mangler fortsatt ja fra aksjonærene på ekstraordinær generalforsamling 22. september. SAS har tidligere møtt motstand til forslag om redningsplaner. 

Tungt kvartal

SAS leverte sist uke et negativt resultat etter skatt på 2,3 milliarder svenske kroner i tredje kvartal. 3,2 milliarder svenske kroner lakk ut av selskapet, før det fikk ferske kroner i kassen i form av nye kriselån på til sammen 5,2 milliarder.

Inntektene raste samtidig fra 13,4 milliarder svenske kroner fra mai til juli i fjor til 2,5 milliarder svenske kroner i samme periode i år. Det er en nedgang på hele 81,3 prosent.

Antall passasjerer har hatt en markant nedgang på 85,6 prosent.

PS! SpareBank 1 Markets kuttet nylig kursmålet på SAS-aksjen til 1,5 svensk krone, ned fra 4 kroner. Salgsanbefaling gjentas.

SAS

(Mill. SEK)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter2.50713.401
Driftsresultat-2.7291.570
Resultat før skatt-7841.495
Resultat etter skatt-2.3651.162
sas
Nyheter
Luftfart
Børs