Ser 27 mrd. fly av sted

Norwegian, SAS og Widerøe mister omsetning tilsvarende 27 milliarder kroner i år og neste år, viser NHOs anslag.

BER OM HJELP: Adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart (i midten) sammen med kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS (t.v.) og konserndirektør Knut Hågensen i SAS (t.h.) før fredagens møte med ministrene. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

– Med et nøkternt anslag om at 23 millioner passasjerer faller bort fra det norske markedet i 2020 og med Avinors prognose om at halvparten av flypassasjerene blir fraværende i 2021, ender vi opp med at vel 40 millioner passasjerer blir borte fra det norske markedet disse to årene, sier adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

I august påpekte han overfor tre av regjeringens statsråder at 97–98 prosent av den internasjonale trafikken til og fra Norge var blitt borte siden reisebegrensningene ble innført.

– Vi kan anslå at de tre norske flyselskapene i Norge, Norwegian, SAS og Widerøe, mister 27 millioner passasjerer i år og neste år. Det tilsvarer minimum 27 milliarder kroner, fortsetter Lothe.

Fredag møtte han næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide, samt representanter for både Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Sammen med Lothe var også Norwegian, SAS og Widerøe til stede på møtet for å gi regjeringen en ny dyster statusoppdatering, samt forslag til tiltak som kan løse deres situasjon.

Viser til Italia

NHO Luftfart ba om møtet med regjeringen i august, og i brevet skriver Lothe:

«Bransjen har tidligere lagt til grunn en moderat trafikkvekst til høsten, men dette ser nå snarere ut til å endre seg til det verre. Utfordringene for bransjen er formidable, og det er behov for kraftfulle tiltak dersom norsk luftfartsnæring skal overleve en forlenget varighet av denne pandemien.»

Og selvfølgelig: «Det er norsk luftfarts fremtid som står på spill.»

I vårens støttepakke tilbød myndighetene 6 milliarder kroner til luftfartsaktørene, men kun Norwegian og Airwing har benyttet lånemulighetene, med henholdsvis 3 milliarder kroner og 9 millioner kroner. Flyselskapene har gjentatte ganger understreket at de ikke kan låne seg ut av den pågående krisen, og nå må de ha frisk kapital.

– EU godkjente nylig Italias kontantstøtte på omkring 2 milliarder kroner til Alitalia, og mener dette ikke er å anse som statsstøtte. Bortfallet av inntekter skyldes reisebegrensningene som ble innført for å slå ned på smittespredningen, og ikke en normal markedssvikt. Luftfarten må kompenseres for dette, dersom vi skal ha denne infrastrukturen også etter at coronapandemien er borte, sier Lothe.

Han viser blant annet til at myndighetenes kontantstøtteordning ikke er gjeldende for flyselskapene, og at det nå må komme en tilsvarende løsning for Norwegian, SAS og Widerøe.

– Vi kan ikke nå anslå hvordan og hvor mye hvert selskap må få i direkte økonomisk kompensasjon, men det er viktig at det denne gangen kommer i form av en kontanter som erstatning for inntektsbortfallet, sier Lothe.

Hvert selskap sin sak 

– Det bør være muligheter for norske myndigheter å balansere ut den økonomiske kompensasjonen vi har sett i andre europeiske land, legger Lothe til.

Han opplyser at selskapene nå skal gå i individuelle samtaler med regjeringen om sine utfordringer og behov.

NHO Luftfart legger også frem ønsker om at fritak fra flypassasjeravgiftene videreføres også etter 1. oktober, og det samme for momsreduksjonen.

– Fritaket fra lufthavnavgiften må også videreføres, og regjeringen bør se på muligheten for å opprettholde et grunnleggende transporttilbud rundt om i Norge, sier Lothe.

sas
Norwegian
widerøe
nho luftfart
torbjørn lothe
Nyheter
Luftfart
Børs