Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året

Pris: 12,5 millioner kroner pr. uke frem til nyttår.

FÅR MER TID: Samferdselsdepartementets avtaler med SAS, Widerøe og Norwegian om et minimumstilbud for flyruter som opprettholdes, forlenges. Foto: NTB
Luftfart

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året, opplyser Samferdselsdepartementet fredag.

– Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i meldingen.

Avtalen mellom regjeringen og flyselskapene Norwegian  , SAS  og Widerøe om et minimumstilbud ble etablert 25. mars i forbindelse med utbruddet av coronaviruset, og er siden blitt videreført og tilpasset i nye omganger.

Nå er det avgjort at avtalen varer ut 2020. Den vil koste 12,5 millioner kroner pr. uke.

«Nå som sommertrafikken har lagt seg er det en nedgang i trafikkutviklingen, og dagens smittesituasjon tilsier at denne situasjonen vil vedvare et stykke frem i tid», heter det fra departementet.

– Det statlig støttede minstetilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier Hareide.

Rutekutt og Vesterålen-vekst

I forbindelse med forlengelsen av minimumsavtalen kuttes fem ruter fra regjerings flyrutekjøp. Disse er:

  • Tromsø – Oslo
  • Bodø – Oslo
  • Harstad/Narvik – Oslo
  • Ålesund – Oslo
  • Kristiansand – Oslo

Disse kuttes da det finnes et godt kommersielt tilbud utover det statlige kjøpet, opplyses det.

I Vesterålen styres derimot tilbudet, med flere avganger mellom Stokmarknes og Bodø.

sas
nas
widerøe
samferdselsdepartementet
knut arild hareide
krf
samferdselsminister
flytrafikk
coronakrisen
coronavirus
covid-19
reiserestriksjoner
coronasmitte
SAS NOK
Nyheter
Luftfart
Børs