Fortsatt fall i flytrafikken i september

Drøyt 70 prosent færre passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i september sammenlignet med i fjor.

VÆRNES LUFTHAVN: Fortsatt mange fly på bakken. Foto: NTB
Luftfart

– Tallene fra september viser at flytrafikken fremdeles er sterkt preget av koronapandemien, og dette er noe vi forventer at vil vare gjennom vinteren, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i en pressemelding.

Drøyt 1,5 millioner passasjerer reiste gjennom Avinors lufthavner i september. Den største nedgangen kommer ikke overraskende i utenlandstrafikken, der passasjertallene har hatt en nedgang på hele 91 prosent sammenlignet med september 2019. I innenlandstrafikken er fallet på 54 prosent.

Hittil i år er det samlede fallet i flytrafikken på 50 prosent innenlands og 74 prosent utenlands.

– Utenlandstrafikken er hardest rammet, noe vi har sett under hele koronaperioden. Dette henger sammen med smittesituasjonen og reiserestriksjonene, avslutter Riise.

Blant de største flyplassene er det Oslo lufthavn Gardermoen som har hatt den største nedgangen hittil i år, med hele 78 prosent. Også Kristiansand lufthavn Kjevik har hatt et fall på over 70 prosent.

(©NTB)