– Nedgangen mangler sidestykke

11. september, finanskrise, Gulfkrigen og sars – ingenting kan måle seg med coronakrisen og effekten på flytrafikken, ifølge svensk luftfartsorgan.

NED 75 PROSENT: Passasjertrafikken ved svenske flyplasser i 2020. Foto: Dreamstime
Luftfart

Svenske Transportstyrelsen estimerer at antallet passasjerer på svenske flyplasser i år vil bli rundt 75 prosent lavere enn i fjor som følge av coronapandemien, og at flytrafikken fortsatt ikke vil være tilbake på førkrisenivåer når vi skriver 2026.

Årets nedgang i antallet passasjerer ved svenske flyplasser ventes å være på 16,5 millioner sammenlignet med 2019.

«Den nedgangen vi har sett for den sivile luftfarten i år mangler sidestykke», slår Simon Posluk, enhetssjef ved sjø- og luftfartsavdelingen i Transportstyrelsen, fast i en melding.

«Tidligere eksempler på hendelser som har påvirket den sivile luftfarten er terrorangrepet 11. september 2001, finanskrisen i 2008, Gulfkrigen og sarsepidemien. Ingen av disse krisene kommer engang i nærheten av det flybransjen gjennomgår nå», legger Posluk til.

Transportstyrelsen estimerer en opphenting fra 2021, forutsatt at en fungerende covid-19-vaksine er på plass «relativt snart» og at massevaksinering kan begynne.

Skulle en vaksine komme, tror det statlige svenske transportorganet at trafikkveksten kan bli sterk de kommende årene. Men ikke så sterk at trafikken kommer tilbake på fjorårsnivåer innenfor deres prognoseperiode frem mot 2026.

Pr. i dag estimeres antallet passasjerer å bli på rundt 20,2 millioner i 2026. Det vil være 10 prosent under nivået ved svenske flyplasser i 2019.