Fortsatt begredelige tall for SAS

Ikke overraskende faller SAS-trafikken fortsatt markant.

Foto: Eivind Yggeseth
Luftfart

SAS Gruppen SAS NOK melder om et fall i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 86,3 prosent i oktober, sammenlignet med samme periode i fjor.

For den totale trafikken (regulær og charter) var fallet i RPK på 86,6 prosent.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) falt totalt 72,3 prosent i oktober, mens kabinfaktoren endte ned 37,9 prosentpoeng til 38,4 prosent.

SAS fraktet totalt 602.000 passasjerer, noe som tilsvarer en nedgang på 78,7 prosent.

Flere restriksjoner

Selskapet trekker frem at oktober-trafikken er på linje med måneden før, og at etterspørselen etter innenrikstrafikk fortsetter å være sterkere enn internasjonale destinasjoner.

– Dessverre har det økende antallet tilfeller av covid-19 i oktober ført til restriksjoner i hele Europa, og dette påvirker naturligvis reiseviljen negativt, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

– Selv om vi forventer uendret etterspørsel de neste månedene, er vår fortsatte vurdering at innhentingsfasen for luftfartsindustrien vil fortsette til 2022, og at etterspørselen vil komme tilbake til nivået før pandemien de neste årene, sier han.

Valutajustert yield steg i oktober 20,7 prosent til 1,18 svenske kroner, mens valutajustert PASK var ned 40,1 prosent til 0,44 svenske kroner.