Ofrer de leasede flyene

Norwegians vei gjennom den irske domstolen viser at flyselskapet spiller ut sine siste kort mot leasingselskapene.

TØFFE KÅR: Finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram i Norwegian pauser gjelden til leasingselskapene. Foto: NTB
Luftfart

Onsdag børsmeldte Norwegian at det søker om konkursbeskyttelse i Irland for ett av sine driftselskaper, Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets (AAA), samt noen av AAAs flykontrollerende datterselskaper.

Det er en helt annen virkelighet enn da Bjørn Kjos uttalte i Finansavisen for fem år siden at Norwegian gikk med offensive børsplaner for AAA:

«Det må forventes at Norwegian ASA vil minske sin eierandel i dette selskapet. Vi ser for oss at AAA med tiden vil gjøre en emisjon og listes på en egnet børs. Det kan være seg Dublin-børsen, eller børsene i New York, London eller Oslo».

Nå viser dokumenter fra den irske domstolen at NAI, AAA og tre sentrale AAA-selskap er inkludert i søknaden om konkursbeskyttelse.

Eies i øst og vest

AAA-selskapene er Torskefjorden Leasing, Lysakerfjorden Leasing og Drammensfjorden Leasing.

Men det er altså foreløpig kun tre av 36 AAA-selskap som det søkes konkursbeskyttelse for, og som selskapsnavnene indikerer er dette selskap som håndterer Norwegians leasede fly. De innleide flyene står nå samlet for 60 prosent av flåten på 140 fly.

Det essensielle er at kreditorene til disse Norwegian-selskapene er leasingselskapene. Underveis i den ventede irske runddansen har ikke kreditorene mulighet til å kreve betalt, ta pant eller noe annet mot selskapenes virksomhet eller eiendeler.

Torskefjorden Leasing ble etablert i april 2015 og kontrollerer Norwegians to første Dreamlinerne. Der er imidlertid leasingselskapet DP Aircraft som eier flyene, og som allerede den 13. mars varslet at Norwegians irske datterselskap ikke hadde betalt leasingforpliktelsene. Nå settes DP Aircraft på gangen mens den irske domstolen kjører saken.

Drammensfjorden Leasing har minst én Boeing 737-maskin, som til syvende og sist er eid av den japanske investeringsbanken Financial Products Group. Investorene er etter det Finansavisen erfarer eid av en bråte med japanske investorer.

500 euro i timen

Norwegian sender sin mangeårig sjef for NAI, Tore Jenssen, i ilden i Irland som representant for selskapet. Her hjemme er det kjent at finansdirektør Geir Karlsen har holdt i spakene sammen med sin trofaste rådgiver Alexander Munch-Thore. I tillegg er både advokatfirmaet BAHR og dets irske samarbeidspartner, advokatfirmaet Matheson, juridiske hjelpere.

Finansavisens henvendelser til Norwegian ble heller ikke besvart på fredag.

Som Finansavisen skrev fredag vil nå avgjørelsen i den irske domstolen fattes 7. desember. Da har dommer Michael Quinn kalt inn partene til møte. Der vil leder for KPMGs restrukturering og insolvensavdling i Irland, Kieran Wallace møte. Han leder nå rekonstruksjonsarbeidet for Norwegian og er en kjent skikkelse i Irland etter å ha håndtert flere skakkjørte selskaper. I april i år ble han eksempelvis oppnevnt i forsøket på å redde CityJet.

Ifølge en artikkel i Irish Times er han en av de advokatene med høyest timesats i KPMG i Irland, og kan kreve opp mot 500 euro i timen for sitt arbeid. Dette er utgifter som selvsagt Norwegian må dekke.

Om Wallace formelt oppnevnes som rekonstruksjonsleder av retten 7. desember, får han inntil 100 dager på seg til å overlevere en redningsplan til dommeren.

Basert på det som fremkommer der, må dommeren ta stilling til spørsmålet om en videre prosess. I hele perioden er AAA og NAI, og de tre AAA-datterselskapene, beskyttet fra å bli slått konkurs av kreditorer.

Norwegians søknad om konkursbeskyttelse i Irland behandles av High Court i Irland. Det må imidlertid ikke forstås som høyesterett på norsk, for det er snakk om førsteinstansen i det irske rettssystemet.

Selv om morselskapet, Norwegian Air Shuttle, er registrert i Norge, får også dette konkursbeskyttelse i Irland, ettersom et «tilknyttet selskap» er et selskap som har tilstrekkelig tilknytning til Irland, på tross av at det ikke har hovedkontoret der.

Norwegian
geir karlsen
jacob schram
Nyheter
Luftfart
Børs