Aercap er konge av Norwegian-gjeld

Selv om leasingselskapet Aercap dumper aksjer, eier det fremdeles 42 prosent av Norwegians evigvarende obligasjonslån. Om Aercap finner kjøpere, kan posten selges.

NY FAVORITT: Norwegians gjeld er blitt en slager for gjeldsspekulanter. Foto: BLOOMBERG
Luftfart

Etter Norwegians  massive gjeldsrengjøring i mai måtte leasingsselskapene, nærmest mot sin vilje, konvertere gjeld til aksjekapital for å redde selskapet fra en sikker konkurs.

Den irske leasinggiganten Aercap, med sine 1.342 fly, ble da største aksjonær, etter å ha konvertert mer enn 2 milliarder kroner i gjeld til ny aksjekapital. Gjelden ble konvertert til en aksjekurs på 4,25 kroner.

I tillegg fikk Aercap muligheten til å konvertere ytterligere 932 millioner kroner i gjeld til 219,5 millioner aksjer, som inntil konverteringen ble lagt i et evigvarende obligasjonslån uten renter.

Norwegian har flere slike evigvarende lån, som kvalifiserer som hybridkapital. Disse kommer i tillegg til de etter hvert meget kjente, sikrede obligasjonslånene NAS07, NAS08 og NAS09.

Aercaps andeler i det evigvarende obligasjonslånet i amerikanske dollar tilsvarer totalt 420,5 millioner aksjer, som igjen betyr at Aercap eier halvparten av lånet.

Finansielt tegnebrett

For enkelte av Norwegians kreditorer var det ikke mulig å konvertere all utestående gjeld til aksjekapital, ettersom enkelte fondsforvaltere rett og slett ikke har mandat til å strekke seg så langt.

Finansdirektør Geir Karlsen var derfor kreativ da han i vår tegnet opp evigvarende obligasjonslån i flere forskjellige valutaklasser.

Norwegian har etter det Finansavisen får opplyst evigvarende obligasjonslån på 2,2 milliarder kroner, avhengig av valutakurser, som kan konverteres til aksjer, hvor flyselskapet selv eier gjeld for snaue 60 millioner kroner.

Men det er Aercap som har kontroll. Av de 2,2 milliardene sitter Aercap på sine 932 millioner, omtrent 42 prosent.

Samtidig lemper kjempen ut aksjer, og eier etter mandagens salg kun 3,1 prosent av Norwegian. På det meste kontrollerte Aercap 19 prosent, men etter nye gjeldskonverteringer falt eierskapet til 14,2 prosent. Det realiserte tapet på konverteringen har passert 1,85 milliarder kroner.

Potensielt tap på 91 %

Den siste halvannen uken har én eller flere gjeldsinvestorer satt fyr på omsetningen i Norwegians opprinnelige tre obligasjonslån: NAS07, NAS08 og NAS09. Som Finansavisen omtalte for en uke siden, peker flere i retning av PE-forvalterne Triton og Apollo.

At det er kjøpsinteresse i de sikrede obligasjonene, NAS07, NAS08 og NAS09, betyr at det for Aercap kan være en vei ut av det evigvarende lånet, uten å konvertere til aksjer.

For selv om lånene må omsettes «off market», som i praksis betyr at et meglerhus må finne en kjøper, og deretter pris, kan papirene selges.

Og så lenge leasingselskapet får bedre betalt enn det ville fått ved å konvertere til aksjer, som på dagens aksjekurser umiddelbart vil gi et urealisert tap på 91 prosent av hovedstolen på 932 millioner, vil salg av den evigvarende obligasjonen til en høyere pris være å foretrekke.

«I tredje kvartal hadde vi et nettotap på 128 millioner dollar på Norwegian-aksjene», uttalte finansdirektør Peter Juhas i Aercap for to uker siden.

Finansavisen har forespurt Aercap om det er aktuelt å selge sine eierandeler i det evigvarende obligasjonslånet, uten å få svar.

Kursene gikk opp

Omsetningen i de tre utstedte obligasjonslånene startet for halvannen uke siden, da én eller flere ukjente aktører startet hamstring i lånene som har pant i slotene på London Gatwick, NAS07 og NAS08.

Hovedstolen i de sikrede obligasjonene er som følger:

  • NAS07 på 125 millioner euro
  • NAS08 på 482 millioner svenske kroner
  • NAS09 på 250 millioner norske kroner

I løpet av noen dager ble det omsatt gjeldsposter på over 250 millioner svenske kroner i NAS08. Kursen steg samtidig fra 17 til rundt 30 prosent av pålydende, som betyr at én aktør kan ha sikret seg mer enn halvparten av obligasjonen ved å legge mellom 60 og 65 millioner på bordet.

I NAS07 har noen kjøpt eierskap til mer enn 30 millioner euro av utestående. Den største transaksjonen i lånet på 10,35 millioner euro ble gjort til 35 prosent av pålydende, som igjen innebærer at kursen ble tredoblet på én uke. I norske kroner måtte man ut med under 40 millioner for å få bukt på en drøy fjerdedel av dette lånet.

På toppen av det ble det omsatt 169 millioner kroner i NAS09, til 72,5 prosent av pålydende. Lånet med pant i en hangar på Gardermoen kan derfor ha fått seg en ny hovedeier, med 68 prosents eierandel, akkurat over grensen for å ha positiv kontroll i lånet.

Norwegian
Aercap
nas
Nyheter
Luftfart
Børs