Ønsker å bedre oddsen i Irland

Norwegian-ledelsen kan få svaret på søknaden om konkursbeskyttelse allerede før helgen.

PRØVER IGJEN: Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen skal forsøke å finne fire milliarder i ny kapital til Norwegian. Foto: NTB Scanpix
Luftfart

– Tallet er opptil 4 milliarder. Vi skal gjennom en prosess hvor det skal restruktureres gjeld og hvor vi skal redusere flyflåten. Dette er ment til å ta oss inn til sommeren 2022, og da er prognosen at vi kanskje har 80 til 90 av trafikken fra tidligere. Det blir tøft føre det også, sier konsernsjef Jacob Schram.

Selv om selskapet befinner seg i en juridisk prosess i Irland, der selskapet kan oppnå status som konkursbeskyttet, er ikke det en tilstand som friskmelder selskapet.

– Det at dere nå går for hente inn ny egenkapital, og timingen av dette, hvordan ønsker dere at det oppfattes i Dublin?

– Det tror jeg blir oppfattet godt. Vi er i daglig dialog med examiner og vi må huske at når vi kommer ut av denne prosessen, da ligger det en plan med en løsning på hvordan vi har tenkt til å skaffe frisk kapital, sier Schram.

Fristen snart ute

Finansdirektør Geir Karlsen legger til at ingen av selskapets kreditorer har kommet med innsigelser til nå, og at deres frist for å protestere løper ut torsdag. Da Finansavisen gikk i trykken torsdag, var det foreløpig ikke kommet en oppdatering på den juridiske prosessen i Irland.

– Om det ikke kommer noe i dag, får vi godkjenning den 7. desember, sier Karlsen.

At Norwegian i dag kom med sin melding var ikke overraskende gitt det voksende gjeldsberget, som ved utgangen av september var på 48,5 milliarder kroner i netto rentebærende gjeld.

Gjeldsproblematikken må håndteres, selv om kreditorene er satt i en pausetilstand under den irske domstolens behandling.

Som en del av den kommende, delvise refinansieringen vil selskapet også kjøre en aksjespleis der 100 gamle aksjer gir én ny. For dagens aksjonærer kommer det en ny kraftig runde med utvanning, da den nye tegningskursen foreslås til mellom 5 og 40 kroner. Dessuten inviteres dagens kreditorer til å konvertere til aksjer.

Norwegian
norwegian air shuttle
nas
jacob schram
geir karlsen
Nyheter
Luftfart
Børs