Norwegian søker konkursbeskyttelse i Spania

Norwegian søker konkursbeskyttelse for datterselskap i Spania.

KONKURSBESKYTTELSE: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian søker konkursbeskyttelse også i Spania. Foto: Iván Kverme
Luftfart

 

Norwegian søker konkursbeskyttelse i Spania for de tre datterselskapene Norwegian Air Resources Spain, Red Handling Spain og Red Maintenance Spain, ifølge E24.

Aksjen gjør ingen store utslag på børs etter nyheten. Selskapet har allerede søkt konkursbeskyttelse i Irland og i Norge.

Den spanske konkursbeskyttelsen gir de tre datterselskapene inntil seks måneder på seg til å reforhandle gjeld og restrukturere seg «i henhold til den nåværende situasjonen og Norwegians potensielle fremtidige behov i Spania», heter det i meldingen.

De tre selskapene har ansvaret for de ansatte, bakketjenester og vedlikehold på Norwegians spanske baser.

Spania har i lang tid vært blant de viktigste markedene til Norwegian, sammen med Norge og USA. Siden coronapandemien slo inn i flymarkedet som verst i mars har imidlertid virksomheten i Spania så å si stått helt stille, med få unntak.

«Fagforeningene representert i de tre selskapene har allerede blitt informert og en dialog vil bli igangsatt med dem», går det frem av pressemeldingen.