Gruppe norske investorer tar over Norwegian

I Nye Norwegian kommer en gruppe norske investorer til å sitte med potensielt 70 prosent av aksjene. Dagens aksjonærer ender med 5 prosent.

SNIPP SNAPP SNUTE: Så var eventyret med Dreamlineren ute. Foto: Bloomberg
Luftfart

Én uke før første deadline i den irske restruktureringsprosessen kommer Norwegian  med en detaljert plan for sin refinansiering. 

Overordnet skal 80 milliarder kroner i gjeld kuttes til 20 milliarder. 

Kreditorene skal få mulighet til å være med på flere transaksjoner som skal kompensere for noe av tapet de lider, men de kommer ikke til å gis like mange aksjer som de fikk i refinansieringen i mai.

Nå henvender selskapet seg i stedet til det som omtales som «nye investorer», og disse kreftene kommer inn i innhentingen av mellom 4 og 5 milliarder friske kroner.

Dagens aksjonærer skal kun delta med en brøkdel av denne summen, som på samme måte som i mai gjøres gjennom en fortrinnsrettet emisjon på 400 millioner kroner. 

Dagens aksjonærer kommer til å ende opp med 5 prosent av «Nye Norwegian», viser dokumentene Norwegian publiserte torsdag morgen.

Dokumentene viser også at dagens kreditorer kun gis 25 prosent av aksjene. De får i stedet evigvarende obligasjoner som er kraftig redusert i størrelse sammenlignet med deres opprinnelige post på Norwegians balanse. Disse gis konverteringsmuligheter på et senere tidspunkt.

Trolig har Norwegian-ledelsen bittert fått erfare konsekvensen av at kreditorene ble gitt nær sagt hele eierskapet i fjor vår, og at de samtidig ikke viste seg å være langsiktige investorer da sommeren var omme og de hadde forduftet fra aksjonærlisten.

Nå tilbys derfor hele 70 prosent av aksjene til de investorene som stiller med den nye hybrid- og egenkapitalen på mellom 4 og 5 milliarder kroner.

Regjeringen er interessert 

Det har tidligere fremkommet at selskapet har vært i diskusjoner med flere betydningsfulle investorer, men Norwegians ledelse vil ikke opplyse hvem det nå er som har sagt ja til å stille opp.

Ifølge dokumentene heter det seg at opptil 2,5 milliarder kroner skal hentes inn gjennom en hybridobligasjon, og følgelig ender da selskapet opp med å hente et sted mellom 1,1 og 2,1 milliarder kroner i ny egenkapital.

NYE RUNDER: Finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian forsøker å friste norske myndigheter på eiersiden i flyselskapet. Foto: Iván Kverme

– Og dette henter vi inn gjennom en rettet emisjon, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Etter det Finansavisen kjenner til forholder selskapet seg til norske investorer i denne transaksjonen. 

Det eneste som tyder på at de ikke skulle ende opp med 70 prosent av aksjene, er om dagens kreditorer benytter muligheten til å kjøpe seg inn i hybridobligasjonen. 

De norske investorene har neppe vært med på å sette alle betingelsene refinansieringen, da ledelsen selv best vet hvordan de skal forhandle med leasinghus og banker, men det er tydelig at de er med på å diktere noen forhold i Norwegian. Eksempelvis at den ulønnsomme satsingen på langdistanse legges ned.


Torsdag uttrykte også regjeringen at Norwegians nye plan høres fristende ut.Dreamlinerne har i lang tid gitt norske investorer allergiske utslett, og nå skal Nye Norwegian kun konsentreres om den lønnsomme kortdistansetrafikken i Europa.

Fra 140 fly

Pressemeldingen torsdag morgen åpnet med å si at det er selskapets styre som har tatt avgjørelsen om å legge ned langdistansetrafikken. Det betyr at selskapet vinker farvel til sine 35 Dreamlinere, hvorav kun 11 er eide, opplyser Karlsen. Han understreker at flåten nå skal helt ned i en tredjedel av dagens størrelse.

– Vi vil holde oss til 45–50 fly og kun øke til 70 fly i 2022 dersom markedet tilsier at det er lønnsomt. Denne satsningen vil likviditetsmessig gi selskapet reell fleksibilitet, sier Karlsen til Finansavisen.

Det tilsvarer størrelsen på Norwegian ved utgangen av 2009. 

TILBAKE TIL 2009: Hvor NAS opererte en flåte med 737-modeller, eller tilsvarende. Foto: Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Torsdagens melding kommer kun én uke før første deadline i den juridiske prosessen Norwegian befinner seg i i Dublin, og en måned etter at Norwegian avholdt sin ekstraordinære generalforsamling.

Under generalforsamlingen ba ledelsen aksjonærene om mandater til forhandlingene i Irland. Norwegians ledelse fikk da fullmakter til å forhandle med kreditorene. Under generalforsamlingen 17. desember ble ledelsen utfordret av en aksjonær på om langdistanse virkelig skulle være en del av «rightsized-Norwegian». Da uttalte konsernsjef Schram, som gjentatte ganger har vist sterk interesse for langdistansedelen i Norwegian:

«Det er ikke truffet noen beslutning på det (nedleggelsen av langdistanse, red. anm.). Det er et viktig tema, og at det er helt naturlig at styret diskuterer det nøye.»

Konsernsjefen la videre til at selskapet må bestemme seg for om det vil satse på langdistanse før konkursbeskyttelsen i Irland er avsluttet.

«Og en slik avgjørelse vil avhenge av investorinteresse og andre ting», uttalte da Schram.

Etter det Finansavisen forstår har administrasjonen, ledet av Schram, stått på for fortsatt drift på de transatlantiske rutene. Samtidig har særlig to toneangivende representanter i styret har vært svært kritiske til at Norwegian overhodet skulle fortsette med Dreamlinerne.

Nå fremstår det som åpenbart at investorene har vendt tommelen ned til langdistanse. På spørsmål om hvilke fakta som veide tyngst i avgjørelsen, svarer Schram:

– Det har vært vanskelig for oss å se at trafikken på langdistanse kan komme tilbake. 787-ene har stått parkert siden mars. Det har samtidig vært lettere å forutse at trafikken vil komme tilbake på kortdistansenettet.

Norwegian
norwegian air shuttle
nas
jacob schram
Nyheter
Luftfart
Børs