– Regjeringen positive til å støtte Norwegian

Det sier næringsminister Iselin Nybø.

POSITIV: Iselin Nybø forteller at regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian. Foto: NTB
Luftfart

Regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian, men forutsetter at private investorer stiller opp.

Det opplyses i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet torsdag.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4 til 5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø. 

Regjeringen lister opp flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer:

  • Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.
  • Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.
  • Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem. 

Norwegian takker

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning. Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram.

14. januar la Norwegian frem en ny forretningsplan.  Planen er å ha rundt 50 fly i drift i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022. Gjelden vil bli redusert til rundt 20 milliarder kroner og selskapet skal hente inn fire til fem milliarder.