Over 80 prosent av Norwegian eies av utlendinger

For å hente 400 millioner kroner fra dagens aksjonærer må Norwegian henvende seg til en skog av småaksjonærer. Og over 80 prosent av disse er ikke-norske.

POPULÆRE UTE: Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian har for tiden et klart flertall av utenlandske aksjonærer.  Foto: Iván Kverme
Luftfart

På aksjonærlistene på Oslo Børs fremkommer utenlandske privatpersoner gjennom sine investeringsbanker eller verdipapirsentraler. 

Topp 50-listen i Norwegian  er tapetsert med slike nominee- og oppsamlingskonti hos utenlandske banker, meglerhus og verdipapirsentraler.

De eneste norske aksjonærene som fremkommer blant de 50 største, er Folketrygdfondet og Norwegian selv med sine egeneideaksjer. Samlet kontrollerer de 50 største 83 prosent av Norwegians aksjer, og Folketrygdfondet og Norwegian har totalt kun 0,7 prosent av alle aksjene.

Det betyr at minst 82,3 prosent av Norwegians aksjer befinner seg på utenlandske hender. Men det er ingen som eksakt vet hvor mange det er snakk om, og tallene endrer seg kontinuerlig.

Finansavisens gjennomgang baserer seg på tall fra slutten av forrige uke, og de kan allerede være i ferd med å bli gamle. Mandag falt NAS-kursen 7,6 prosent, og mye tyder på at folk selger seg ned.

Mange aksjonærer, små poster

– Heldigvis har ikke våre kunder kjøpt veldig mange Norwegian-aksjer, de eier kun Norwegian-aksjer for drøyt 6.000 kroner hver, sier Nicklas Andersson, pressetalsmann for den svenske nettmegleren Avanza.

Avanza hadde før helgen 58.467 kunder med Norwegian-aksjer, og samlet eide de 14,6 prosent av aksjene. Det førte Avanza opp på en topplassering på aksjonærlisten, der den svenske nettmegleren etterfølges av sine to argeste konkurrenter, Nordnet og Saxo Bank.

Ekstreme kurssvingninger og høy likviditet lokker. 

Den svenske aksjepusheren Per Stolt gikk så langt i romjulen at han meldte om en potensiell tidobling i NAS, og fikk da svenske småsparere til å kaste seg over aksjen. Og det er tydelig at det ikke bare nordmenn, men også småsparere og aksjetradere spredd ut over resten av Norden og Nord-Europa som har plukket opp Norwegian-aksjen.

Eier knappe 100 aksjer i snitt

Avanzas konkurrent Nordnet er nest størst med 22.525 dansker, 9.121 finner og 7.051 svensker bak sin aksjepost. Den danske nettmegleren Saxo Bank oppgir ikke sitt totale antall kunder i Norwegian, men opplyser at drøyt 9.100 personer har «åpne posisjoner i Norwegian».

Basert på aktørenes opplysninger kan man derfor slå fast at det er minimum 106.000 privatpersoner i våre naboland som eier Norwegian-aksjene på de tre største postene på aksjonærlisten. 

Men det er ytterligere ti danske, finske og svenske banker høyst opp på aksjonærlisten.

Verdipapirsentralene Euroclear og Clearstream, på henholdvis fjerde og femte plass på aksjonærlisten, har meglerhus og investeringsbanker på sine kundelister. Man må være derfor være utsteder av den børsnoterte aksjen for å få innsikt i hvor mange investorer det er snakk om, opplyser Clearstream.

LASTET MED UTLENDINGER: Norwegian-aksjen. Foto: INTS KALNINS

Tar man imidlertid utgangspunkt i at belgiere, briter, dansker, franskmenn, svensker og tyskere eier like mange Norwegian-aksjer i snitt, har de nordiske bankene og de europeiske verdipapirsentralene på topp 25-listen i Norwegian over 240.000 privatkunder med Norwegian-aksjer. Dertil kommer så norske privatpersoner.

Samlet 300.000?

– Norwegian var nordmenns mest populære aksje gjennom 2020. Ved inngangen til året hadde 28.300 personer Norwegian-aksjen på sin VPS-konto, og dette antallet økte med 36.300 i 2020, sier Kristin Skaug i AksjeNorge.

FØLGER MED: Kristin Skaug i AksjeNorge. Foto: CF-WESENBERG

Hun kan vise til at det ved nyttår var 64.683 personer som var registrert i Euronext VPS med Norwegian-aksjer ved nyttår. Det bekrefter DNB Verdipapirservice til Finansavisen, som før helgen opplyste at det var 66.703 aksjonærer i Norwegian. 

DNB Verdipapirservice er Norwegians kontofører, men vet ikke hvem og hvor mange som ligger bak de ulike nomineekontoene. 66.703 er summen av de utenlandske bankene og norske privatpersonene.

– Norwegian var med andre ord det selskapet som fikk flest nye, private norske aksjonærer gjennom 2020, tett etterfulgt av Kongsberg Automotive som fikk 26.900 nye VPS-registreringer, sier Skaug.

Risikokåte

Hvermannsen var gjennom 2020 svært interessert i risiko, noe som også vises ved at det kun var 3.694 privatpersoner med Kongsberg Automotive (KOA)  på sine VPS-kontoer ved inngangen til 2020. KOA opplevde en tidobling i antallet aksjonærer i 2020. SASSAS fikk på sin side over 18.000 nye norske privatpersoner som aksjonærer i 2020.

Skaug har innsikt i Euronext VPS-registreringene ved nyttår, og da var Norwegians børsverdi 3,3 milliarder kroner.

– Trøsten er at småsparerne ikke satser hus og hjem. Norske privatpersoner eide Norwegian-aksjer for kun 400 millioner kroner ved nyttår, sier Skaug.

Selv om nordmenn satset risikofylt i NAS og KOA i 2020, er likevel eierskapene i Equinor, DNB og Mowi mer betydningsfullt i kroner og øre, legger Skaug til. Nordmenn eide i snitt Equinor-akjser for 119.063 kroner og DNB for 148.086 kroner ved nyttår.