Norwegian slipper detaljert flåteplan – spisser inn tidligere anslag

Norwegian slipper detaljert flåteplan – spisser inn tidligere anslag 

SPISSER PLAN: Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, spisser den opprinnelige flåteplanen. Foto: Eivind Yggeseth
Luftfart

Norwegian lanserte for to uker siden ny redningsplan for å redde videre drift for den norske flyyndlingen. Én uke senere kom også regjeringen på banen og var positive til å støtte «nye Norwegian».

I formiddag er det blitt avholdt fordringshavermøtet hos byfogden i Oslo for å diskutere detaljer rundt Norwegians  restruktureringsplan.

Rett før klokken 12 ble kreditormøtet avsluttet, og i oppsummeringen ble det slått fast at det ikke var kommet inn protester og heller ingen innvendinger, og restruktureringsprosessen får fortsette. 

De skrapeste spørsmålene fra kreditorene dreier som om hvorfor dagens aksjonærer skal få 5 prosent av det nye selskapet, og hva selskapet skal gjøre med alle kunders tilgodehavende.

Spisser planen

I sin innledning uttalte konsernsjef Jacob Schram:

– Vi ser for oss at vi fra 2022 vil kunne komme opp i 68 fly, dersom covid tillater det og hvis etterspørselen kommer tilbake.

Selskapets ledelse er dermed mer konkret enn den tidligere planen på «omkring 70 fly». Samtidig lanseres en detaljert flåtereduksjonsplan i presentasjonen. Flyselskapet reduserte flåten med 62 prosent av opprinnelig kapasitet i forbindelse med termineringen av langdistanseflyvningene. 

Pr. september hadde selskapet 140 fly, hvorav 37 langdistansemaskiner. Disse er nå fjernet, og basert på september-tallene har selskapet 103 fly. I løpet av våren skal flåten nedjusteres ytterligere med totalt 50 kortdistansefly. Tidligere har ledelsen snakket om at Norwegian fra sommeren av skal bestå av «45–50 fly», og nå spisses dette til 50 fly med tre reservemaskiner.

Rekonstruktør Håvard Wiker kaster også ytterligere lys på rekonstrueringsplanen.

– Vår oppgave er å teste planen mot alternativene, som først og fremst er å likvidere selskapet, sier rekonstruktør Håvard Wiker, partner i advokatfirmaet Ro Sommernes, under møtet med byfogden. 

Wiker sier videre hans gruppe har jobbet tett med sine motsvarigheter i Irland, og at deres samarbeid «er godt». 

– Vi jobber for å få en oversikt over de største eiendelene og deres verdi. 

Wiker mener videre at alle kreditorer – over 7.000 – skal få muligheten til å si sitt, men håper at prosessen vil føre til at selskapet finansielt og operasjonelt lever videre.

Kuttes 95 prosent

Finansdirektør Geir Karlsen viser på sin presentasjon frem regnestykkene som leder til fordelingen av det fremtidige eierskapet i flyselskapet:

Dagens aksjonærer vil få 5 prosent av eierskapet, og deres bidrag anses å være 284,6 millioner kroner – til tross for at selskapets børsverdi er 2,4 milliarder kroner.

Dagens kreditorer blir konvertert – i det deres utestående kuttes med 60 milliarder kroner til 20 milliarder. Kreditorene får 25 prosent av aksjene, tilsvarende 1.428,6 millioner kroner. Dette tilsvarer 5 prosent av gjeldssaneringen på 60 milliarder.

Nye investorer, deriblant staten med sine 1,5 milliarder kroner i nytt hybridlån til flyselskapet, får 70 prosent av «nye Norwegian» når de stiller med 4,5 milliarder kroner i frisk egenkapital.