Norwegian bekrefter lav emisjonskurs

Norwegian-aksjen handles fortsatt på 56 kroner, til tross for et par dager med kursfall. Finansdirektør Geir Karlsen bekrefter nå at emisjonskursen blir satt langt unna de nivåene.

HAR TRUA: Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian tror det er mulig å enes med kreditorene og hente 4 til 5 milliarder kroner i ny egenkapital. Foto: Iván Kverme
Luftfart

Etter nok et kreditormøte kan Norwegians ledelse fortsette arbeidet med den forestående kapitalinnhentingen. 

På spørsmål fra Finansavisen om emisjonskursen settes til 6,80 pr. aksje, sier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian:

– Det er rundt der vi nå ligger i samtalene våre med investorer på egenkapitalsiden, og det var også de tallene som ble brukt i samtalene med myndighetene.

PARKERT: Men nå kan snart Max-ene fly igjen. Spørsmålet er om Norwegian skal benytte seg av noen. Foto: Scanpix

I selskapspresentasjonen som ble forelagt i fordringshavermøtet i Oslo byfogdembete onsdag formiddag, gjentok Norwegian svart på hvitt at dagens aksjonærer vil sitte igjen med rundt 5 prosent av aksjene etter restruktureringen.

Nå antyder også selskapet hvor mye dagens aksjonærer faktisk sitter på i verdi.

Emisjonskurs rundt 7 kroner

Gitt en aksjekurs på 56 kroner pr. aksje på Oslo Børs, sitter tilsynelatende de nåværende Norwegian-aksjonærene på verdier for drøye 2,2 milliarder kroner. Disse er fordelt på snaue 40 millioner aksjer. Finansavisen har i flere artikler påpekt den åpenbare «feilprisingen» i markedet.

Forvalter Robert Næss i Nordea uttalte før jul, da aksjekursen var på samme nivå:

«Norwegian er en boble. Jeg ser ikke et eneste scenario hvor Norwegian kommer bra ut. Dagens markedsverdi har ingen mening. Jeg antar at det er mange som leker seg, og en del som tror på Even - Even bigger fool.»

Og da myndighetene i forrige uke bekreftet sin deltagelse i restruktureringen, med 1,5 milliarder kroner, tweetet forvalter Næss:

«Ja, det er en god nyhet for flyselskapet Norwegian at staten kommer inn med mer støtte. Aksjekursen er opp 13% til 68 kroner. Det er en fornuftig aksjekurs hvis man bare hadde puttet et komma mellom 6 og 8.»

Nå er det Norwegian-ledelsen som i presentasjonsmaterialet konstaterer at dagens NAS-aksjonærer sitter på verdier for kun 284,6 millioner kroner.

Den forespeilede emisjonskursen for øyeblikket ligger da på 7,16 kroner pr. aksje. 

Og settes emisjonskursen i det området, må dagens aksjonærer se verdier tilsvarende snaue 2 milliarder bli sablet vekk. Kursfallet vil være på rundt 88 prosent fra dagens kurs. 

NAS-kursen var nær stabil store deler av onsdagen på Oslo Børs, før fallet tiltok utover ettermiddagen. Aksjen falt til årets laveste aksjekurs på 56 kroner, med et volum på én million aksjer.

Fremdeles «sterk interesse»

Fortsatt heter det seg at selskapet skal hente inn 4–5 milliarder kroner, men selskapet bekrefter nå at «nye investorer» skal komme med 4,5 milliarder kroner. Dette beløpet dukket først opp i pressemeldingen fra Næringsdepartementet.

En rekke investorer skal, etter det Finansavisen erfarer, ha blitt forelagt en emisjonskurs på 6,80 kroner, som frem til den irske prosessen er ferdig, fremdeles kan endres.

– Hvor langt har dere kommet med investorene?

– Slik det ser ut nå er vi komfortable med at vi får hentet den egenkapitalen vi ønsker, sier Karlsen.

Finansdirektøren sier videre at selskapet har mottatt en «sterk indikativ interesse for Norwegian-caset fra en rekke investorer», men påpeker at ingen av disse har signert tegningsblankettene.

– Nå må vi først komme i land med den irske prosessen, sier han.

Blant de aktuelle investorene er det kjent at en lang rekke norske aksjefond og kjendisinvestorer sitter klare.

På Oslo Børs ser det ikke ut til at aksjonærene bryr seg nevneverdig om at kursen befinner milevis unna den antatte emisjonskursen. Dette kan skyldes et ønske om å delta i tegningsrettsemisjonen på 400 millioner, hvor dagens aksjonærbase får fritt omsettelige tegningsretter.