Coronasmell på 1,4 milliarder

Statlig milliardstøtte til tross: Avinor har svingt fra 700 millioner kroner i overskudd til over 700 millioner i tap på ett år.

CORONASTOPP: Her fra Oslo lufthavn Gardermoen i fjor, der flere fly står parkert i opplag i forbindelse med coronakrisen. Foto: Eivind Yggeseth
Luftfart

Coronaåret 2020 ble kostbart for Avinor. Resultatet etter skatt på minus 732 millioner kroner utgjør en nedgang på mer enn 1,4 milliarder fra året før.

I fjerde kvartal alene gikk det fra overskudd på 339 millioner i 2019 til underskudd på 269 millioner i fjor.

Den kraftige nedgangen i trafikkvolumet som følge av pandemien, senket fjorårets driftsinntekter med 61 prosent, eller mer enn 7 milliarder. Driftsinntektene fra lufthavnsvirksomheten gikk ned fra 10,4 til 3,7 milliarder, mens inntektene fra flysikringstjeneste sank fra 2,1 til 1,5 milliarder.

Avinor

(Mill. kr)4. kv./204. kv./1920202019
Driftsinntekter2.031,62.944,08.183,311.785,2
Driftsresultat−175,3568,2−362,61.462,9
Resultat før skatt−345,4433,8−938,9899,7
Resultat etter skatt−269,3338,6−732,2702,2

Statlige støttemilliarder

Det betydelige inntektsbortfallet ble ifølge Avinor delvis kompensert av cirka 1,3 milliarder kroner i reduserte driftskostnader.

I tillegg kommer 3,6 milliarder kroner i skattepliktig driftsstøtte fra staten, som demper coronasmellen på bunnlinjen.

Driftstilskuddet i fjerde kvartal utgjorde 1,1 milliarder.

Avinor registrerte en 62,4 prosents nedgang i antallet passasjerer ved sine lufthavner i 2020. I fjerde kvartal alene var fallet på nær 72 prosent.

Antallet flybevegelser i fjor var ned 36,4 prosent, etter et 37,9 prosents fall i fjerde kvartal.

TIL TJENESTE: Abraham Foss tiltrådte som ny Avinor-sjef mandag 15. februar, etter at Dag Falk-Petersen gikk av med pensjon. Foto: Eivind Yggeseth

Optimisme – men trenger penger

– Det er knyttet stor usikkerhet til trafikkutviklingen fremover, spesielt innenfor utlandsegmentet, men vi er noe mer optimistiske enn ved forrige trafikkprognose i november, sier finansdirektør Petter Johannessen i en melding tirsdag.

– Dette skyldes primært at det er godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge, noe som gjør at vi forhåpentligvis ser slutten på pandemien.

Samtidig understreker Avinor at både resultat og likviditet er «sterkt negativt påvirket» av pandemien, og at det vil være behov for å styrke egenkapitalen og likviditeten, utover det som ble gjennomført i løpet av fjoråret.

«Avinor har løpende dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets likviditet og egenkapital», heter det.