Flyr skyhøyt lenge før børs

Erik G. Braathens nye flyselskap skal ikke på børs før om to uker, og de nye aksjene er ikke engang utstedt. Likevel handles de allerede skyhøyt over emisjonskurs.

SKYHØYT: Aksjene til Erik G. Braathens nye flyselskap handles skyhøyt over emisjonskurs, to uker før børsnoteringen. Foto: NTB
Luftfart

«Pre-listing share trade», heter det når tilretteleggerne nå oppfordrer til handel i Erik G. Braathens flysatsing allerede to uker før selskapet går på børs på Euronext Growth.

Torsdag 11. februar fylte Arctic Securities, Carnegie og SpareBank 1 opp emisjonen på 600 millioner kroner. Alt var unnagjort i løpet av få timer etter at Braathen hadde sikret seg hjørnestensinvestorer som Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Jan Petter Sissener og Nordea Investment Management. 

Sistnevnte var tildelt aksjer for 60 millioner kroner, mens Spetalen fikk for 50 millioner, Sissener for 30 og Fredly for 25.

Aksjeoppgjør i mars

Nå kan bjellesauene allerede glede seg over at de har tjent en bøtte millioner. For onsdag rykket Arctic Securities ut til kunder og oppfordret til handel i aksjen. Meglerhuset opplyste at de allerede hadde handlet 260.000 aksjer til kurs 6,50, hvilket vil si 30 prosent over emisjonskursen på 5 kroner.

Ettersom emisjonsaksjene ennå ikke er utstedt, opplyste meglerhuset at aksjene ville bli handlet på en «when-issued-basis» med påfølgende vanlig oppgjør på handelsdag pluss to dager.

I dette tilfellet oppgir Arctic Securities at Flyr-aksjene vil bli utstedt den 1. mars, altså først om nesten to uker.

Braathen-aksjer verdt 135 mill.

Kursoppgangen innebærer at Flyr nå er priset til 975 millioner kroner, opp fra 750 millioner ved emisjonen.

Gründer Erik G. Braathen eier sammen med ansatte 20 prosent av selskapet etter å ha puttet inn 50 millioner kroner i satsingen. Aksjene har nå en verdi på 195 millioner, hvorav Braathen selv har aksjer for 135 millioner. 

I tillegg har Braathen og de ansatte tegningsretter til å øke til 30 prosent, og gitt at innløsningskursen tilsvarer emisjonskursen, har de her en gevinst på ytterligere 30 millioner kroner.

Basert på aksjekursen i gråmarkedet er Flyr nå priset til nær halvparten av et gjeldstungt Norwegian, som prises til knappe 2,2 milliarder kroner på Oslo Børs.

Planlegger for pluss

Med emisjonen i boks har Flyr oppgitt at de er fullfinansiert opp til en flåte på 28–30 fly med både innenlands- og utenlandsflyvninger.

Det skal imidlertid bygges opp gradvis, og Flyr tar sikte på å ha åtte fly i luften i år, hvorav det første flyet skal ta av i juni. Året etter skal flåten mer enn dobles, til 19 fly, hvorpå det i forretningsplanen er kalkulert med en kabinfaktor på 75 prosent.

Inntektene er forespeilet å vokse med 300 prosent i 2022 og ytterligere 50 prosent i det neste året. Planen er å ha en driftsmargin på 10 prosent i andre driftsår, hvilket skal gi positiv kontantstrøm i 2022.

I 2023 er planen at selskapet skal ha en flåte på 24 fly og frakte 7,9 millioner passasjerer før de skal nå 10.600 passasjerer etter å ha tatt inn de fire siste flyene det påfølgende året. I 2025 vil de ha 28 fly i operasjon med 50 ruter til 35 destinasjoner.