Norwegian-datterselskaper ønsker rekonstruksjonsforhandlinger

To datterselskaper av Norwegian søker Asker og Bærum tingrett for forhandlinger om en restrukturering.

FORHANDLINGER: To datterselskaper av Norwegian søker rekonstruksjonsforhandlinger.  Foto: Bloomberg
Luftfart

 

Norwegians datterselskaper for piloter og kabinansatte i Norge har tirsdag søkt Asker og Bærum tingrett om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger, skriver Norwegian i en melding.

Søknadene kommer i tillegg til den tilsvarende rekonstruksjonsprosessen i morselskapet Norwegian som ble innledet i desember 2020 og som ifølge meldingen pågår som planlagt.

Selskapet skriver videre at hele konsernet er hardt rammet som følge av reiserestriksjoner og lavere etterspørsel på grunn av koronapandemien. 

Flere selskaper i Norwegian er allerede i rekonstruksjon i Norge og Irland. Ifølge meldingen innlemmes også de to selskapene for piloter og kabinansatte i Norge, Norwegian Pilot Services Norway (NPSN) og Norwegian Cabin Services Norway (NCSN) – begge heleide selskaper i Norwegian.

Fortsetter å fly

«Den løpende driften blir ikke påvirket, og Norwegian fortsetter å fly som planlagt. Mange flygende er imidlertid permittert som følge av pandemien og et svært redusert trafikkprogram. Rekonstruksjonsprosessen påvirker ikke permitteringene eller andre forhold som berører de ansatte. Ansettelsesvilkårene for de ansatte, lønn og andre betingelser løper som normalt. Det er 520 piloter og 850 kabinansatte i de to selskapene,» heter det i meldingen.

– Målet med rekonstruksjonsprosessen er å komme ut av krisen som et sterkere selskap med redusert gjeld. Styrene i de to datterselskapene har sett det som formålstjenlig at de har den samme beskyttelsen som morselskapet, skriver Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian i meldingen.