Fredriksen & Co. kan sette NAS-champagnen til kjøling

Læreboka fra handelshøyskolen må legges til side: Norwegians rettede emisjon er et særtilfelle og en gullkantet deal for proffene som redder flyselskapet.

RETT I PENGA: Dersom Investor John Fredriksen blar opp nærmere 900 millioner i emisjonen vil disse raskt få en teoretisk verdi på 3,7 milliarder kroner. Foto: NTB
Luftfart

Førstkommende fredag slippes Norwegians tegningsretter på Oslo Børs, hvor dagens aksjonærer kan selge sine retter. 

Aksjonærene vil få tre tegningsretter for hver andre aksje de eier. Med en aksjekurs som fremdeles ligger rundt 55 kroner kan man ane konturene av svært verdifulle tegningsretter.

– Det er egentlig et veldig enkelt regnestykke, sier Nordea-forvalter Robert Næss om regnestykket, og fortsetter:

– På kurs 55 kroner pr. aksje sier man at den nye aksjen skal handles for i underkant av 26 kroner, nærmere bestemt 25,75 kroner.

– Så kjøper du aksjen for 55 kroner i dag, blir aksjen verdt knappe 26 kroner når aksjen handles uten tegningsrettene, sier han.

REGNER: Forvalter Robert Næss i Nordea har regnet ut Norwegians teoretiske aksjekurs uten tegningsrettene. Foto: Jone Frafjord

– Du betaler da 55 kroner, trekker i fra 25,75 kroner, og sitter da igjen med drøyt 29 kroner. Dét er verdien av opsjonen.

Gullkantet deal

Om Næss’ regnestykke får være et utgangspunkt, er det all grunn til å gni seg i hendene om man er investor John Fredriksen på Sloan Square i London eller Sundt-søsknene og Lorentzen-systemet på Dronningen i Oslo. 

Etter det Finansavisen forstår, har denne trioen tegnet seg for omkring 1,9 milliarder i den rettede emisjonen, til en aksjekurs på 6,26 kroner.

Med Næss’ pekepinn, vil trioens aksjepost alene ha en teoretisk verdi på 7,8 milliarder kroner, eller 4,1 ganger emisjonskursen.

Næss har også all grunn til å ta frem champagne-glassene, da han selv får tildelt aksjer for 200 millioner til aksjekurs 6,26 kroner, som vil få en teoretisk verdi på mer enn 822 millioner kroner.

BLIR STORAKSJONÆR: Adm. direktør Jakob Iqbal i Sundt AS. Foto: Sundt

Næss’ regnestykker inneholder en meget sentral del: Verdien på tegningsrettene, de 29 kronene, må man dele på 1,5.

Dagens aksjonærer får som kjent tre tegningsretter for hver andre aksje, som igjen betyr at 1,5 tegningsrett pr. enkeltaksje.

– Etter at de 29 kronene er delt på 1,5, får man en merverdi på 19 kroner pr. aksje, sier Næss.

– Så aksjekursen, etter at rettene blir skilt ut, er teoretisk rundt 26 kroner gitt at aksjen står i 55 kroner når tegningsrettene skilles ut?

– Ja.

– Så emisjonskursen mer enn firedobler seg med en gang?

– Ja, sier Næss, og legger til:

– Onsdag skal Norwegian-kursen falle til knappe 26 kroner, og på fredag skal man kunne se tegningsrettene handle for 19 kroner stykk.

AIRBORNE: Norwegian er snart refinansiert. Foto: Bloomberg

Næss’ kalkulator i reprise:

Champagnen i kjøleren

Nordea-fondene er en av hjørnestensinvestorene i den rettede emisjonen, sammen med John Fredriksen, Sundt-familien, Ludvig Lorentzen med partnere, DNB Asset Management og Folketrygdfondet.

– Når vi går inn på kurs 6,26 kroner og ganger det med 1,1 milliarder aksjer ser regnestykket greit ut, sier Næss, og legger til:

– Så vi kan sette champagnen til kjøling.

De seks hjørnestensinvestorene har tegnet seg for, og fått tildelt, 2,855 milliarder kroner i emisjonen. Dersom Næss’ regnestykke stemmer, betyr det at deres samlede investering vil få en verdi på mer enn 11,74 milliarder kroner.

Norwegians emisjonsplaner

  • Emisjonsbeløp: Inntil 6 milliarder kroner
  • Hybridlån: 1,875 milliarder kroner, hvor staten tegner seg for 1,5 milliarder
  • Tegningsrettsemisjon mot dagens aksjonærer: 395 millioner kroner 
  • Rettet emisjon mot seks hjørnestensinvestorer: 2,855 milliarder kroner
  • Rettet emisjon: 875 millioner kroner, som allerede er kraftig overtegnet
Norwegian/FA

Det vil også bety at prisingen av Norwegians nye egenkapital på børs vil være rundt 28,3 milliarder kroner etter den finansielle runddansen, gitt en kurs på 25,75 kroner pr. aksje.

– Men er det riktig priset?

– Nei, det er jo ikke det, sier Næss.

– Dette er verdier som vi aldri har vært i nærheten av, vel og merke uten all gjelden, men dette er jo altfor høyt.

Til sammenligning er SAS, som brenner opp mot 750 millioner kroner i måneden, og som trolig må refinansieres i løpet av 2021, for øyeblikket priset til 14,3 milliarder kroner på Oslo Børs.