Norwegian-tall påvirkes stadig av restriksjoner – ser økning i bookinger

Norwegians trafikktall viser fortsatt lav reiseaktivitet. Selskapet ser imidlertid økning i bookinger.

BEDRING: Norwegian ser bedring fremover. Foto: Bloomberg
Luftfart

 

Norwegians trafikktall for mai er nok en gang påvirket i stor grad av reiserestriksjoner og lav etterspørsel.

Kapasiteten var 41 prosent høyere enn fjoråret, da pandemien sto på for fullt. Lastefaktoren endte på 54,8 prosent, mot 39,2 prosent i fjor, og antall reisende var nær 97.000 mot 73.400 i fjor.

«Bookinger for sommeren øker dag for dag drevet av gradvis åpning i Skandinavia og lettelser på reiserestriksjonene», skriver Norwegian i rapporten.

Yielden, som viser inntekt pr passasjerkilometer, i måneden var 1,15 kroner, mot 1,38 i fjor, som gir en nedgang på 17 prosent på årsbasis, mens inntekter pr. tilgjengelig kilometer (RASK) er estimert til 63 øre i perioden – opp 17 prosent fra fjoråret. 

Gjennomsnittlig flydistanse falt 4 prosent.